Plébánosok

 

Az egyházmegye védőszentje: Szent László király
Az egyházmegye főpásztora: Varga László püspök

Plébánosok:

SZékesegyházi Főesperesség

 

KAposvári Esperesi kerület
Esperes: Somos László, helynök, kaposfői plébános
Helyettes esperes: Szalay Jeremiás, göllei plébános

 

Szent Vendel R.K. Plébánia
7252 Attala
Béke tér 4-5.
Tel.: 74/465-731
Fíliák: Alsóhetény, Csoma, Kapospula, Szabadi, Szentiván
Plébániai kormányzó:
Istvánka Vince


Szent Benedek R.K. Plébánia

7478 Bárdudvarnok

Kaposszentbendek ltp. 4.
Tel.: 30/444-7631
Fíliák: Lipótfa
Plébános: Világos Krisztián
Oldallagosan ellátja a Somogysárdi Római Katolikus Plébániát
7435 Somogysárd
Szabadság tér 7.
Tel.: 30/444-7631
Fíliák: Újvárfalva, Nadalos, Sörnyepuszta

 

Urunk Színeváltozása R.K. Plébánia
7272 Gölle
Hősök tere 3.
Tel.: 82/374-140
Fíliák: Fonó, Inámpuszta, Kisgyalán
Plébános: Szalay Jeremiás h. esperes

Szent György R.K. Plébánia
7432 Hetes
Ady Endre u. 26.
Tel.: 82/485-258
Plébános: Portik József

Szent Vendel R.K. Plébánia
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 159.
Tel.: 82/713-271
Fíliák: Kisasszond, Kiskorpád, Kaposmérő
Somos László esperes, helynök

 

Szent Őrangyalok R.K. Plébánia
7451 Kaposfüred
Rozmaring u. 2.
Tel.: 82/432-531
Fíliák: Juta, Magyaregres, Somogyaszaló, Kaposújlak
Plébániai kormányzó: Pisztora Ferenc

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
7476 Kaposszerdahely
Petőfi S. u. 3.
Fíliák: Patca, Szenna, Szilvásszentmárton, Tókaj, Zselickisfalud
Ellátja: Kaposvár Szent Kereszt Plébánia

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia (Székesegyházi Plébánia – Kaposvár I.)
7400 Kaposvár
Kossuth tér 3.
Tel.: 82/318-915
Plébános: Sajni Balázs
Káplán: -
Akolitus: Jaczó Győző

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Kaposvár II.)
7400 Kaposvár
Mező u. 2.
Tel.: 82/319-928
Plébános
: Horváth Lóránt
Káplán: Balogh Péter

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia (Kaposvár III.)
7400 Kaposvár
Bartók Béla u. 13.
Tel.: 82/310-225
Plébániai kormányzó: Vörös Péter
Akolitus: Eszik Nándor

 

Szent Margit és Szent József R.K. Plébánia (Kaposvár IV.)
7400 Kaposvár
Kanizsai u. 54.
Tel.: 82/414-767
Plébános: Dr. Rumszauer Miklós bírósági helyök

Akolitus: Kovács Géza

 

Szent Imre R.K. Plébánia (Kaposvár V.)
7400 Kaposvár
Dr. Kovács Sebestyén Gyula u. 2/a.
Tel.: 82/321-761
Web: www.szentimreplebania.ini.hu
Plébániai kormányzó:
Tomanek Ferenc


Szentháromság R.K. Plébánia
7461 Kaposvár – Toponár
Toponári u. 47.
Tel.: 82/315-325
Fíliák: Fészerlak, Orci, Répáspuszta, Zimány, Magyaratád, Patalom, Rácegres, Tátompuszta
Plébános: Neumüller Miklós

 

Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
7257 Mosdós
Kossuth L. u. 1.
Tel.: 82/377-387
Fíliák: Kaposkeresztúr, Nagyberki, Kisberki, Baté, Kercseliget
Plébániai kormányzó:
Szász Gyula

 

Magyarok Nagyasszonya R.K. Plébánia
7261 Taszár
Széchényi I. u. 58.
Fília: Kaposhomok
Ellátja: Szentbalázs

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
7472 Szentbalázs
Fő u. 34.
Tel.: 82/370-309
Fíliák: Cserénfa, Kaposgyarmat, Sántos, Baté, Kaposkeresztúr, valamint ellátja a Taszári Római Katolikus Plébániát
Plébániai Kormányzó: Sándor László


Szent István Király R.K. Plébánia
7400 Zselickislak
Kossuth L. u. 62.
Tel.: 82/373-150
Fíliák: Simonfa, Kaposvár-Töröcske, Zselicszentpál, Bőszénfa, Gálosfa, Hajmás
Plébános: Váron István


 

 

Segesdi Esperesi Kerület
Esperes: Kiss Iván, prépost
Helyettes Esperes: Németh József, kéthelyi plébános

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8713 Kéthely
Hunyadi u. 1.
Tel.: 85/339-255
Fíliák: Balatonújlak, Marcali-Boronka, Marcali-Gyótapuszta, Somogyszentpál
Plébános: Németh József helyettes esperes

 

Szent Anna R.K. Plébánia
7541 Kutas
Petőfi S. u. 85.
Tel.: 82/385-438
Fíliák: Beleg, Szabás, Kisbajom, Nagykorpád
Plébános: Bicsár László

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony R.K. Plébánia
8700 Marcali
Hősök tere 5.
Tel.: 85/510-233
E-mail: kissivan@freestart.hu
Web: www.marcali.plebania.hu
Fília: Marcali-Bize
Plébános: Kiss Iván prépost
Káplán: -
Akolitus
: Dr. Laskai Péter

 

Nepomuki Szent János R.K. Plébánia
8716 Mesztegnyő
Szabadság tér 1.
Tel.: 85/329-411
Fíliák: Hosszúvíz, Kelevíz, Gadány, Szenyér, Nemeskisfalud
Plébános: Galambos Ferenc

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia
7561 Nagybajom
Templom u. 3.
Tel.: 82/951-069
Fília: Pálmajor
Plébános: Horváth András plébániai kormányzó

 

Magyarok Nagyasszony R.K. Plébánia
8719 Böhönye
Szabadság u. 13.
Tel.: 85/322-439
Fíliák: Vése, Terebezdpuszta, Dávodpuszta, valamint ellátja a Tapsonyi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Grujber Zsolt

 

Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
8733 Somogysámson
Fő u. 114.
Tel.: 85/420-196
Fíliák: Somogyzsitfa, Marcali-Horvátkút, Csákány, Szőkedencs, Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőcsénypuszta, valamint oldallagosan ellátja a Vörsi Plébániát
Plébániai kormányzó: Tölgyesi Dávid
Állandó Diakónus: Németh Endre (Csákány - Plébánia 85/310-077)

 

Szent József Oltalma R.K. Plébánia
8718 Tapsony
Zrínyi u. 1.
Tel.: 85/323-082
Fíliák: Nagyszakácsi
Ellátja: Böhönye

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7435 Somogysárd
Szabadság tér 7.
Tel.: 82/715-294
Fíliák.:
Csombárd, Mezőcsokonya, Várda, Nadalos, Sörnye, Újvárfalva, Csököly, Jákó, Gige, Rinyakovácsi
Plébános: Németh Zsolt

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7563 Somogyszob
Szent Imre u. 6.
Tel.: 82/725-565
Fíliák: Bolhás, Darvas, Kaszópuszta, valamint ellátja a Segesdi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Kóré Mihály
Akolitus: Molnár Sándor

 

Szent László R.K. Plébánia
7562 Segesd
József Attila u. 2.
Tel.: 82/733-191
Fíliák: Bertalanpuszta, Felsőbogátpuszta, Lászlómajor
Ellátja: Somogyszob

  

BArcsi Esperesi Kerület
Esperes: Sass Rudolf esperes-plébános
Helyettes Esperes: Keczely Károly, kétújfalui plébános

 

Krisztus Király R.K. Plébánia
7570 Barcs
Hősök tere 3.
Tel.: 82/463-355
Fília: Drávaszentes
Plébános: Sass Rudolf esperes-plébános

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
7975 Kétújfalu
Zrínyi u. 29.
Tel.: 73342-019
Fíliák: Gyöngyösmellék, Teklafalu, Zádor, Bürüs, Várad, Szörény, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi, Kastélyosdombó, valamint ellátja a Nagydobszai Római Katolikus Plébániát
Plébános: Keczely Károly helyettes esperes
Állandó diakónus: Rónai József

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7530 Kadarkút
Fő u. 5.
Tel.: 82/385-273
Fíliák: Mike, Bánya
Plébános: Világos Krisztián

 

Munkás Szent József R.K. Plébánia
7535 Lad
Petőfi S. u. 57.
Tel.: 82/719-492
Fíliák: Gyöngyös-Tapazd, Patosfa, Hedrehely, Visnye, Visnyeszéplak,

             Hencse, Kőkút
Plébános: Stix Tamás
Akolitus Fűzfás Balázs

 

Szent István Király R.K. Plébánia
7985 Nagydobsza
Hunyadi u. 3.
Tel.: 73/348-223
Fíliák: Kisdobsza, Görösgal, Kistamási, Nemeske, Pettend, Merenye, Merenyecegléd, Tótszentgyörgy, Molvány, Molványhid
Ellátja: Kétújfalu

 

Szent László R.K. Plébánia
7922 Somogyapáti
Fő u. 19.
Tel.: 73/350-020
Web: www.plebania-sapati.uw.hu
Fíliák
: Basal, Csertő, Dióspuszta, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló, Somogyhárságy, Kishárságy, Magyarlukafa, Vásárosbéc, Adorján
Ellátja: Szulok

  

Szent Simon és Júdás Tádé R.K. Plébánia
7539 Szulok
Szabadság tér 8.
Tel.: 82/719-018
Fíliák: Kálmáncsa, Lajosháza, Homokszentgyörgy, Mariettapuszta, valamint ellátja a Somogyapáti Római Katolikus Plébániát
PlébánosMolnár Attila

  

balatoni főesperesség 

Főesperes:

 DÉL-Balatoni Esperesi Kerület
Esperes:
Helyettes Esperes:

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8675 Andocs
Szabadság tér 6.
Tel.: 84/372-688
Fília: Nagytoldipuszta
Plébános: Szalai Tamás, plébániai kormányzó

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8630 Balatonboglár
Árpád u. 4.
Tel.: 85/450-256
Fíliák: Szőlőskislak, Ordacsehi, Jankovich Üdülőtelep
Plébános: Laczkó Flórián

 

Szent Erzsébet R.K. Plébánia (Balatonfenyves I.)
8646 Balatonfenyves
Kölcsey u. 79.
Tel.: 85/361-454
Fíliák: Alsóbélatelep, Balatonfenyves II.
Oldallagosan ellátja: Balatonkeresztúr

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8648 Balatonkeresztúr
Ady Endre u. 4.
Tel.: 85/376-048
Fília: Balatonmáriafürdő
Plébános: Kiss Zsolt

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8638 Balatonlelle
Kossuth L. u. 81.
Tel.: 85/350-189
Fília: Rádpuszta
Plébános: Kovács Jenő

 

Szent Anna R.K. Plébánia
8651 Balatonszabadi
Vak Bottyán u. 86.
Tel.: 84/355-315
Fíliák: Siómaros, Balatonszabadi-Sóstó, Ádánd, Siójut, valamint ellátja a Nagyberényi Római Katolius Plébániát
Plébános: Bara Adolf

 

Páduai Szent Antal R.K. Plébánia
8636 Balatonszemes
Fő u. 32.
Tel.: 84/360-370
Fília: Balatonöszöd, valamint ellátja a Balatonszárszói Római Katolikus Plébániát
Plébános: Borza Miklós

 

Bűnbánó Magdolna R.K. Plébánia
8624 Balatonszárszó
Hősök tere 8.
Tel.: 363-461
Fíliák: Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki
Ellátja: Balatonszemes


Szent György R.K. Plébánia
8710 Balatonszentgyörgy
Csillagvár u. 6.
Tel.: 85/377-714
Fíliák: Elltátja a Balatonberényi Római Katolikus Plébániát.
Plébános:

 

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
8649 Balatonberény
Kossuth L. u. 102.
Tel.: 85/377-684
Ellátja: Balatonszentgyörgy

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8640 Fonyód
Templom u. 2.
Tel.: 85/360-046
E-mail: : fonyodplebania@freemail.hu
Fíliák: Fonyódliget, Sándortelep
Plébános: Neumajer Zoltán

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
8617 Kőröshegy
József Attila u. 1.
Tel.: 84/340-466
Fíliák: Balatonföldvár, Bálványos
Plébános: Sajni Balázs

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
8681 Látrány
Szabadság u. 13
Tel.: 85/327-062
Fíliák: Somogybabod, Somogytúr, Visz
Ellátja: Gamás

 

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
7286 Miklósi
Petőfi S. u. 50.
Tel.: 84/385-179
Fíliák: Kára, Somogyegres, Zics, valamint ellátják a Kapolyi Római Katolikus Plébániát és a Törökkoppányi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Galbavy Jenő S.J.P.
Káplán: Dr. Sipos Imre S.J.P.

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
8671 Kapoly
Szabadság u. 58.
Fíliák: Somogymeggyes, Pusztaszemes, Kereki
Ellátja: Miklósi

 

Alexandriai Szent Katalin R.K. Plébánia
7285 Törökkopány
Táncsics M. u. 2.
Fíliák: Somogydöröcske, Szorosad
Ellátja: Miklósi

 

Szent Imre R.K. Plébánia
8656 Nagyberény
Templom u. 2.
Tel.: 84/383-825
Fíliák: Som
Ellátja: Balatonszabadi

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
8600 Siófok
Fő u. 57.
Tel.: 84/310-484
Plébános: Tomanek Péter
Káplán: Koszoru Péter

 

Szent Kiliti R.K. Plébánia
8611 Siófok - Balatonkiliti
Asztalos J. u. 4.
Tel.: 84/322-977
Plébános: Dr. Gárdonyi Máté

 

Utolsó Vacsora R.K. Plébánia
8660 Tab
Ságvári u. 3.
Tel.: 84/321-808
Fíliák: Lulla, Sérsekszöllős, Torvaj, Zala, Bábonymegyer
Plébániai kormányzó: Sifter Gergely

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8621 Zamárdi
Fő u. 22.
Tel.: 84/348-925
Fília: Szántódpuszta, valamint ellátja a Balatonendrédi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Kocsi György

 

Szent András R.K. Plébánia
8613 Balatonendréd
Szabadság u. 16.
Tel.: 84/346-755
Ellátja: Zamárdi 

  

SOMogyvári Esperesi Kerület
Esperes: Csendes Sándor, somogyvári plébános
Helyettes Esperes: Süle Lajos, igali plébános

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8695 Buzsák
Petőfi S. u. 3.
Tel.: 85/331-458
Fíliák: Csisztapuszta, Kistatárvár, Táska, valamint ellátja a Niklai Római Katolikus Plébániát
Plébános: Balsai Tamás

 

Szent Miklós R.K. Plébánia
8706 Nikla
Berzsenyi D. u. 76.
Tel.: 85/336-225
Fíliák: Csömend, Hódoshát
Ellátja: Buzsák


Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8685 Gamás
Fő u. 87.
Tel.: 85/428-124
Fíliák: Felsőmocsolád, Ecseny, Mernyeszentmiklós, Polány, valamint ellátja a Karádi Római Katolikus Plébániát és a Látrányi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Nikli Zsolt

 

Szent László R.K. Plébánia
8676 Karád
Szent László tér 2.
Tel.: 84/370-023
Ellátja: Gamás

 

Szent Anna R.K. Plébánia
7275 Igal
József Attila u. 1.
Tel.: 82/372-270
Fíliák: Büssü, Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács
Plébános: Süle Lajos h. esperes

 

Nagy Szent Teréz R.K. Plébánia
7282 Kisbárapáti
Bükki u. 1.
Tel.: 84/375-118
Fíliák: Bonnya, Fiad, Nágocs, Somogyacsa, Bonnyapuszta, Gerézdpuszta
Plébános: Győrfi Sándor

 

Szent Jakab R.K. Plébánia
8693 Lengyeltóti
Templom tér 1.
Tel.: 85/330-499
Fíliák: Hács, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy, Tatárvár, valamint ellátja a Szőlősgyöröki Római Katolikus Plébániát
Plébános: Horváth Lóránt

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8692 Szőlősgyörök
Petőfi S. u. 47.
Fília: Gyugy
Ellátja: Lengyeltóti

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
7453 Mernye
Kossuth L. tér 13.
Tel.: 82/385-369
Fíliák: Somodor, Somogygeszti, Szentgáloskér, Lapapuszta, Antalmajor
Plébános
: Csertán Dániel

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
7444
Osztopán

Szabadság tér 5.
Tel.: 82/489-061
Fíliák: Bodrog, Kürtöspuszta, Somogyjád, Edde, Alsóbogát
Oldallagosan ellátja: Somogyvár

 

Szent Anna R.K. Plébánia
8697 Öreglak

Fő u. 16.
Tel.: 85/330-530
Fíliák: Barátihegy, Kisberény, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz
Ellátja: Somogyvár

 

Bűnbánó Szent Mária Magdolna R.K. Plébánia
8698 Somogyvár

Kossuth L. u. 28.
Tel.: 85/340-073
Fíliák: Pamuk, Somogyvámos
Plébános: Csendes Sándor, esperes-plébános

  

Kanizsai Főesperesség
Főesperes:

 

NAGYKANIZSAI ESPERESI KERÜLET
Esperes: Bojtor Róbert, Nagykanizsa - Miklósfa plébánosa

Helyettes esperes:

 

 

Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
8754 Galambok

Ady E. u. 1.
Tel.: 93/358-052
Fíliák: Zalaszentjakab
Ellátja: Zalakaros

 

Isteni Irgalmasság R.K. Plébánia
8749 Zalakaros

Fő u. 54.
Tel.: 93/340-157
Fíliák: Garbonc, Kisrada, Zalamerenye, valamint ellátja a Zalakomári Római Katolikus Plébániát
Plébános: dr. Háda László
Állandó diakónus: Fodor Balázs

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
8774 Gelse

Kossuth u. 72.
Tel.: 93/360-145
Fíliák: Gelsesziget, Kilimán
Ellátja: Újudvar

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8772 Zalaszentbalázs

Kossuth L. u. 155
Tel.: 93/391-185
Fíliák: Börzönce, Pölöskefő
Plébános: Roca Daniel Celestin

 

Szent István Király R.K. Plébánia
8776 Magyarszerdahely

Petőfi S. u. 2.
Tel.: 93/356-210
Fíliák: Bocska, Magyarszentmiklós, Kacorlak
Plébános: Nagy János

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8825 Miháld

Petőfi S. u. 1.
Fíliák: Sand, Pat,
Plébános: Bengyák Vince

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8831 Miklósfa

Szentendrei u. 6.
Tel.: 93/318-280
Fília: Liszó, valamint ellátja a Beleznai Római Katolikus Plébániát
Plébános: Bojtor Róbert esperes

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
8855 Belezna

Kossuth L. u. 98.
Fíliák: Surd, Somogybükkösd, Nagyberek, Pátró, Porrogszentpál
Ellátja: Miklósfa

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Nagykanizsa I.)
8800 Nagykanizsa

Deák tér 4.
Tel.: 93/313-301
Fíliák: Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Sánc,
Plébános: Várnai László esperes
Káplán: dr. Bogár Gáspár, Fejes János
Akolitusok: Csizmadia Tibor, Dr. Etler Ottó, Millei János, Szabó Balázs, Szabó László, Szalai Ferenc, Szécsényi Lajos

 

Szent József R.K. Plébánia (Nagykanizsa II.)
8800 Nagykanizsa

Ady E. u. 15.
Tel.: 93/313-849
Fília: Palin
Plébános: Csorba Tamás
Káplán: -
Akolitus: Lábodi István

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia (Nagykanizsa III. - Kiskanizsa)
8800 Nagykanizsa
Templom tér 5.
Tel.: 93/319-204
Plébános: Nagy Vendel
Káplán: -
Akolitus: Horváth György

Állandó diakónus: Neumayer Antal

 

Szent Imre R.K. Plébánia (Nagykanizsa IV.)
8800 Nagykanizsa

Sugár út. 36.
Tel.: 93/311-343
Plébános: Szabó Ádám

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
8834 Murakeresztúr

Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: 93/369-084
Fília: Fityeház
Plébános: Vaslabán Csaba

 

Szent István Király R.K. Plébánia
8746 Nagyrada

Kossuth L. u. 49.
Tel. 93/389-350
Ellátja: Zalaszabar

 

Szent László R.K. Plébánia
8756 Nagyrécse

Haladás u. 1.
Tel.: 93/371-008
Fíliák: Csapi, Kisrécse, Sándormajor, Zalasárszeg, Zalaújlak, Nagybakónak
Plébános: Somogyi Imre

 

Havas Boldogasszony R.K. Plébánia
8778 Újudvar
Fő u. 50.
Tel.: 93/360-207

Oldallagosan ellátja a Homokkomáromi és a Gelsei Plébániát.
Plébániai kormányzó: Arányi Zoltán

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8777 Homokkomárom

Ady E. u. 2.
Tel.: 93/356-113
Fíliák: Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Korpavár
Ellátja: Újudvar
Kolostorban lakik: Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8751 Zalakomár

Kossuth L. u. 15
Tel.: 93/386-053
Fíliák: Balatonmagyaród, Komárváros, Zalavár
Ellátja: Zalakaros

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
8743 Zalaszabar

Kossuth L. u. 2.
Tel.: 93/389-012
Fíliák: Orosztony, Kerecseny, Zalavár valamint ellátja a Nagyradai Római Katolikus Plébániát
Plébános: Kelemen István

  

CSURGÓI ESPERESI KERÜLET
Esperes:
Helyettes Esperes: Laczkó-Angi Gyula

 

NagyboldogasSzony R.K. Plébánia
7584 Babócsa

Várdomb 4.
Tel.: 82/491-639
Fíliák: Komlósd, Péterhida, Háromfa, Bakháza, Rinyaújnép
Oldallagosan ellátja: Vízvár

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
7516 Berzence

Kavulák u. 7.
Tel.: 82/446-003
Fília: Bélavár valamint ellátja a Somogyudvarhelyi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Csendes Sándor József

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
7515 Somogyudvarhely

Kossuth L. u. 27.
Ellátja: Berzence

 

Szentlélek R.K. Plébánia  (Csurgó I.)
8840 Csurgó

Rákóczi u. 81
Tel.: 82/471-131
Fíliák: Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Szenta
Plébániai kormányzó: Göndics János

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Csurgó II.)
8840 Csurgó

Eötvös u. 9.
Tel.: 82/471-989
Ellátja: Csurgó Szentlélek R.K. Plébánia

Gyümölcsoltó Boldogasszony R.K. Plébánia
8725 Iharosberény
Csurgói u. 1.
Tel.: 82/720-056
Fíliák: Iharos, Pogányszentpéter, Somogycsicsó
Plébános: Laczkó-Angi Gyula helyettes esperes

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia
8724 Inke

Béke u. 1.
Tel.: 82/494-025
Fíliák: Nemesdéd, Varászló, Nemesvid, Somogysimonyi
Plébános: Csatlós István

 

Szeplőtelen Fogantatás R.K. Plébánia
7551 Lábod

Iskola u. 1.
Tel.: 82/448-301
Fíliák: Rinyabesenyő, Rinyahosszúfalu valamint ellátja a Csokonyavisontai Római Katolikus Plébániát és a Görgetegi Római Katolikus Plébániát
Plébános:
Bognár Tamás                    

 

Szent László R.K. Plébánia
7555 Csokonyavisonta

Xantus János u. 230.
Tel.: 82/475-015
Fíliák: Rinyaújlak, Somogyaracs, Somogytarnóca
Ellátja: Lábod

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
7553 Görgeteg

Fő u. 32.
Tel.: 82/467-010
Fília: Rinyaszentkirály
Ellátja: Lábod

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
7500 Nagyatád

Széchényi tér 6.
Tel.: 82/351-672
Fíliák: Kivadár, Ötvöskónyi, Tarany
Plébános: Sándor László plébános

Kántor: Lacza Attila
 

 

Nepomuki Szent János R.K. Plébánia
7588 Vízvár

Ady E. u. 4.
Tel.: 82/723-256
Fíliák: Bolhó, Heresznye, valamint oldallagosan ellátja a Babócsai Plébániát
Plébános: Benczik Tamás


Szent Márton Püspök R.K. Plébánia
8711 Vörs

Fíliák: Hollád, Tikos
Ellátja: Somogysámson

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
8853 Zákányfalu

Szabadság u. 94.
Tel.: 82/735-311
Fília: Zákány valamint ellátja a Gyékényesi Római Katolikus Plébániát és az Őrtilosi Római Katolikus Plébániát
Plébános: Papp Szabolcs

 

Szent József R.K. Plébánia
8851 Gyékényes

Szabadság tér 65.
Tel.: 82/496-532
Ellátja: Zákányfalu

 

Szent László R.K. Plébánia
8854 Őrtilos

Kossuth u. 2.
Tel.: 82/735-883
Fíliák: Belezna,  Nagyberek, Porrogszentkirály, Somogybükkösd
Ellátja: Zákányfalu