Plébánosok

Plébánosok

Az egyházmegye védőszentje: Szent László király.
Az egyházmegye főpásztora: Balás Béla püspök

  

SZékesegyházi Főesperesség

Főesperes: 

 KAposvári Esperesi kerület
Esperes: Somos László, kaposfői plébános
Helyettes esperes: Szalay Jeremiás, göllei plébános

 Szent Vendel R.K. Plébánia
7252 Attala
Béke tér 4-5.
Tel.: 74/465-731
Fíliák: Alsóhetény, Csoma, Kapospula, Szabadi, Szentiván
Plébániai kormányzó:
Istvánka Vince

Urunk Színeváltozása R.K. Plébánia
7272 Gölle
Hősök tere 3.
Tel.: 82/374-140
Fíliák: Fonó, Inámpuszta, Kisgyalán
Plébános: Szalay Jeremiás

 

Szent György R.K. Plébánia
7432 Hetes
Ady Endre u. 26.
Tel.: 82/485-258
Fíliák: Csombárd, Mezőcsokonya, Juta, Várda
Plébános: Portik József

 

 Szent Vendel R.K. Plébánia
7523 Kaposfő
Kossuth L. u. 159.
Tel.: 82/713-271
Fíliák: Kisasszond, Kiskorpád, Bárdudvarnok, Kaposmérő, Lipótfa
Plébános: Somos László esperes

 

Szent Őrangyalok R.K. Plébánia
7451 Kaposfüred

Rozmaring u. 2.
Tel.: 82/432-531
Fíliák: Magyaregres, Somogyaszaló
Plébános: Fábry Kornél

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
7476 Kaposszerdahely
Petőfi S. u. 3.
Fíliák: Patca, Szenna, Szilvásszentmárton, Tókaj, Zselickisfalud
Plébános: Nyéki Kálmán

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia (Székesegyházi Plébánia – Kaposvár I.)
7400 Kaposvár
Kossuth tér 3.
Tel.: 82/318-915
Fília: Kaposújlak
Plébános: Rózsás László
Káplán: Szalay Tamás
Akolitus: Tóth József

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Kaposvár II.)
7400 Kaposvár
Mező u. 2.
Tel.: 82/319-928
Plébános: Rajkai István

 

 Szent Kereszt R.K. Plébánia (Kaposvár III.)
7400 Kaposvár
Bartók Béla u. 13.
Tel.: 82/310-225
Plébános: Dr. Péteri Pál c. esperes
Akolitus: Hatta László

 

 Szent Margit és Szent József R.K. Plébánia (Kaposvár IV.)
7400 Kaposvár
Kanizsai u. 54.
Tel.: 82/414-767
Plébános: Dr. Rumszauer Miklós

 

 Szent Imre R.K. Plébánia (Kaposvár V.)
7400 Kaposvár
Dr. Kovács Sebestyén Gyula u. 2/a.
Tel.: 82/321-761
Web: www.szentimreplebania.ini.hu
Plébános: Varga László
Akolitus: Heintz János

 

 Szentháromság R.K. Plébánia
7461 Kaposvár – Toponár
Toponári u. 47.
Tel.: 82/315-325
Fíliák: Fészerlak, Orci, Répáspuszta, Zimány, Magyaratád, Patalom, Rácegres, Tátompuszta
Plébános: Neumüller Miklós

 

 Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
7257 Mosdós
Kossuth L. u. 1.
Tel.: 82/377-387
Fíliák: Kaposkeresztúr, Nagyberki, Kisberki, Baté, Kercseliget
Plébános: Ungvárszki Imre
Akolitusok: Dombi János, Fehér György, Michl Miklós

 

 Magyarok Nagyasszonya R.K. Plébánia
7261 Taszár
Széchényi I. u. 58.
Fília: Kaposhomok
Ellátja: Mosdós

 

 Szent Mihály R.K. Plébánia
7472 Szentbalázs
Fő u. 34.
Tel.: 82/370-309
Fíliák: Cserénfa, Kaposgyarmat, Sántos, Bőszénfa, Gálosfa, Hajmás
Plébániai Kormányzó: Sándor László
Lelkipásztori kisegítő: Csomay Tünde hitoktató

 

Szent István Király R.K. Plébánia
7400 Zselickislak
Kossuth L. u. 62.
Tel.: 82/373-150
Fíliák: Simonfa, Kaposvár-Töröcske, Zselicszentpál
Plébános: Sajni Balázs 


Segesdi Esperesi Kerület

Esperes: Kiss Iván, marcali plébános,
Helyettes Esperes: Sass Rudolf, kéthelyi plébános

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8713 Kéthely
Hunyadi u. 1.
Tel.: 85/339-255
Fíliák: Balatonújlak, Marcali-Boronka, Marcali-Gyótapuszta, Somogyszentpál
Plébános: Sass Rudolf h. esperes

 

Szent Anna R.K. Plébánia
7541 Kutas
Petőfi S. u. 85.
Tel.: 82/385-438
Fíliák: Beleg, Szabás, Kisbajom, Nagykorpád
Plébános: Bicsár László

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony R.K. Plébánia
8700 Marcali
Hősök tere 5.
Tel.: 85/510-233
E-mail: kissivan@freestart.hu
Web: www.marcali.plebania.hu
Fília: Marcali-Bize
Plébános: Kiss Iván esperes
Káplán: Schifter Gergely
Akolitus
: Pusztai Mihály

 

Nepomuki Szent János R.K. Plébánia
8716 Mesztegnyő
Szabadság tér 1.
Tel.: 85/329-411
Fíliák: Hosszúvíz, Kelevíz, Gadány, Szenyér, Nemeskisfalud
Plébános: Galambos Ferenc

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia
7561 Nagybajom
Templom u. 3.
Tel.: 82/357-134
Fília: Pálmajor
Plébános: Szí-Márton János

 

Magyarok Nagyasszony R.K. Plébánia
8719 Böhönye
Szabadság u. 13.
Tel.: 85/322-439
Fíliák: Vése, Terebezdpuszta, Dávodpuszta
Ellátja: Nagybajom

 

Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
8733 Somogysámson
Fő u. 114.
Tel.: 85/420-196
Fíliák: Somogyzsitfa, Marcali-Horvátkút, Csákány, Szőkedencs, Sávoly, Főnyed, Szegerdő
Plébános: Orvos Levente
Állandó Diakónus: Németh Endre (Csákány - Plébánia 85/310-077)

 

Szent József Oltalma R.K. Plébánia
8718 Tapsony
Zrínyi u. 1.
Tel.: 85/323-082
Fíliák: Szőcsénypuszta, Nagyszakácsi
Ellátja: Somogysámson

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7435 Somogysárd
Szabadság tér 7.
Tel.: 82/715-294
Fíliák.: Nadalos, Sörnye, Újvárfalva
Plébános

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7563 Somogyszob
Szent Imre u. 6.
Tel.: 82/725-565
Fíliák: Bolhás, Darvas, Kaszópuszta
Plébános: Borza Miklós
Akolitus: Molnár Sándor

 

Szent László R.K. Plébánia
7562 Segesd
József Attila u. 2.
Tel.: 82/733-191
Fíliák: Bertalanpuszta, Felsőbogátpuszta, Lászlómajor
Ellátja: Somogyszob

  

BArcsi Esperesi Kerület
Esperes: Horváth József, barcsi plébános
Helyettes Esperes: Keczely Károly, kétújfalui plébános

 

Krisztus Király R.K. Plébánia
7570 Barcs
Hősök tere 3.
Tel.: 82/463-355
Fília: Drávaszentes
Plébános: Horváth József esperes
Akolitus: Vízi Mihály

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
7975 Kétújfalu
Zrínyi u. 29.
Tel.: 73342-019
Fíliák: Gyöngyösmellék, Teklafalu, Zádor, Bürüs, Várad, Szörény, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi, Kastélyosdombó
Plébános: Keczely Károly h. esperes
Akolitus: Rónai József

 

Szentháromság R.K. Plébánia
7530 Kadarkút
Fő u. 5.
Tel.: 82/385-273
Fíliák: Bánya, Hencse, Kőkút, Csököly, Gige, Jákó, Rinyakovácsi, Mike
Plébános: Lukácsi Géza
Akolitus: Brantmüller János

 

Munkás Szent József R.K. Plébánia
7535 Lad
Petőfi S. u. 57.
Tel.: 82/719-492
Fíliák: Gyöngyös-Tapazd, Patosfa, Hedrehely, Visnye, Visnyeszéplak, Homokszentgyörgy, Mariettapuszta
Plébános: Stix Tamás
Lelkipásztori Kisegítő: Bedő Katalin

 

Szent István Király R.K. Plébánia
7985 Nagydobsza
Hunyadi u. 3.
Tel.: 73/348-223
Fíliák: Kisdobsza, Görösgal, Kistamási, Nemeske, Pettend, Merenye, Merenyecegléd, Tótszentgyörgy, Molvány, Molványhid
Plébános

 

Szent László R.K. Plébánia
7922 Somogyapáti
Fő u. 19.
Tel.: 73/350-020
Web: www.plebania-sapati.uw.hu
Fíliák
: Basal, Csertő, Dióspuszta, Patapoklosi, Somogyhatvan, Somogyviszló, Somogyhárságy, Kishárságy, Magyarlukafa, Vásárosbéc, Adorján
Plébános

  

Szent Simon és Júdás Tádé R.K. Plébánia
7539 Szulok
Szabadság tér 8.
Tel.: 82/719-018
Fíliák: Kálmáncsa, Lajosháza
Plébános: Bognár Tamás

  

balatoni főesperesség 

Főesperes: Wirth János, ált. helynök, tb. kanonok, siófoki plébános

 DÉL-Balatoni Esperesi Kerület
Esperes: Kalapáty János, kőröshegyi plébános
Helyettes Esperes: Brieber László, balatonszentgyörgyi plébános

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8675 Andocs
Szabadság tér 6.
Tel.: 84/372-688
Fília: Nagytoldipuszta
Plébános: Szabó Imre c. esperes

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8630 Balatonboglár
Árpád u. 4.
Tel.: 85/450-256
Fíliák: Szőlőskislak, Ordacsehi, Jankovich Üdülőtelep
Plébános: Várnai László

 

Szent Erzsébet R.K. Plébánia (Balatonfenyves I.)
8646 Balatonfenyves
Kölcsey u. 79.
Tel.: 85/361-454
Fíliák: Alsóbélatelep, Balatonfenyves II.
Plébános: Ifi Géza

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8648 Balatonkeresztúr
Ady Endre u. 4.
Tel.: 85/376-048
Fília: Balatonmáriafürdő
Plébános: Vaslabán Csaba

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8638 Balatonlelle
Kossuth L. u. 81.
Tel.: 85/350-189
Fília: Rádpuszta
Plébános: Kovács Jenő
Akolitus: Kovácsik Antal

 

Szent Anna R.K. Plébánia
8651 Balatonszabadi
Vak Bottyán u. 86.
Tel.: 84/355-315
Fíliák: Siómaros, Balatonszabadi-Sóstó, Ádánd, Siójut,
Plébános: Bara Adolf

 

Páduai Szent Antal R.K. Plébánia
8636 Balatonszemes
Fő u. 32.
Tel.: 84/360-370
Fília: Balatonöszöd
Plébános: Dobos Gyula

 

Bűnbánó Magdolna R.K. Plébánia
8624 Balatonszárszó
Hősök tere 8.
Tel.: 363-461
Fíliák: Szólád, Kötcse, Nagycsepely, Teleki
Ellátja: Balatonszemes


Szent György R.K. Plébánia
8710 Balatonszentgyörgy
Csillagvár u. 6.
Tel.: 85/377-714
Fíliák: Vörs, Hollád, Tikos
Plébános: Brieber László h. esperes

 

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
8649 Balatonberény
Kossuth L. u. 102.
Tel.: 85/377-684
Ellátja: Balatonszentgyörgy

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8640 Fonyód
Templom u. 2.
Tel.: 85/360-046
E-mail: : fonyodplebania@freemail.hu
Fíliák: Fonyódliget, Sándortelep
Plébános: Neumajer Zoltán

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
8617 Kőröshegy
József Attila u. 1.
Tel.: 84/340-466
Fíliák: Balatonföldvár, Bálványos
Plébános: Kalapáty János esperes

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
8681 Látrány
Szabadság u. 13
Tel.: 85/327-062
Fíliák: Somogybabod, Somogytúr, Visz
Plébános: Krafcsik Ervin József

 

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
7286 Miklósi
Petőfi S. u. 50.
Tel.: 84/385-179
Fíliák: Kára, Somogyegres, Zics
Plébános: Galbavy Jenő S.J.P.
Káplán: Dr. Sipos Imre S.J.P.

 

Szent Mihály R.K. Plébánia
8671 Kapoly
Szabadság u. 58.
Fíliák: Somogymeggyes, Pusztaszemes, Kereki
Ellátja: Miklósi

 

Alexandriai Szent Katalin R.K. Plébánia
7285 Törökkopány
Táncsics M. u. 2.
Fíliák: Somogydöröcske, Szorosad
Ellátja: Miklósi

 

Szent Imre R.K. Plébánia
8656 Nagyberény
Templom u. 2.
Tel.: 84/383-825
Fíliák: Som, Ságvár, Nyim
Plébános: Ciurea János

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
8600 Siófok
Fő u. 57.
Tel.: 84/310-484
Plébános: Wirth János főesperes, tb. kanonok,
Káplán: Németh Zsolt

 

Szent Kiliti R.K. Plébánia
8611 Siófok - Balatonkiliti
Asztalos J. u. 4.
Tel.: 84/322-977
Plébános: Dr. Gárdonyi Máté

 

Utolsó Vacsora R.K. Plébánia
8660 Tab
Ságvári u. 3.
Tel.: 84/321-808
Fíliák: Lulla, Sérsekszöllős, Torvaj, Zala, Bábonymegyer
Plébános: Dr. Takács Lajos

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8621 Zamárdi
Fő u. 22.
Tel.: 84/348-925
Fília: Szántódpuszta
Plébános: Kocsi György

 

Szent András R.K. Plébánia
8613 Balatonendréd
Szabadság u. 16.
Tel.: 84/346-755
Ellátja: Zamárdi 

  

SOMogyvári Esperesi Kerület
Esperes:
Helyettes Esperes: Süle Lajos, igali plébános

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8695 Buzsák
Petőfi S. u. 3.
Tel.: 85/331-458
Fíliák: Csisztapuszta, Kistatárvár, Táska
Plébániai Kormányzó: Balsai Tamás

 

Szent Miklós R.K. Plébánia
8706 Nikla
Berzsenyi D. u. 76.
Tel.: 85/336-225
Fíliák: Csömend, Hódoshát
Ellátja: Buzsák

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8685 Gamás
Fő u. 87.
Tel.: 85/428-124
Fíliák: Felsőmocsolád, Ecseny, Mernyeszentmiklós, Polány
Plébános: Nikli Zsolt

 

Szent László R.K. Plébánia
8676 Karád
Szent László tér 2.
Tel.: 84/370-023
Ellátja: Gamás

 

Szent Anna R.K. Plébánia
7275 Igal
József Attila u. 1.
Tel.: 82/372-270
Fíliák: Büssü, Kazsok, Ráksi, Somogyszil, Gadács
Plébános: Süle Lajos h. esperes

 

Nagy Szent Teréz R.K. Plébánia
7282 Kisbárapáti
Bükki u. 1.
Tel.: 84/375-118
Fíliák: Bonnya, Fiad, Nágocs, Somogyacsa, Bonnyapuszta, Gerézdpuszta
Plébános: Győrfi Sándor

 

Szent Jakab R.K. Plébánia
8693 Lengyeltóti
Templom tér 1.
Tel.: 85/330-499
Fíliák: Hács, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy, Tatárvár
Plébániai Kormányzó: Vajda Gábor

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8692 Szőlősgyörök
Petőfi S. u. 47.
Fília: Gyugy
Ellátja: Lengyeltóti

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
7453 Mernye
Kossuth L. tér 13.
Tel.: 82/385-369
Fíliák: Somodor, Somogygeszti, Szentgáloskér, Lapapuszta

Plébános
:
Csertán Dániel

Szent Mihály R.K. Plébánia
7444 Osztopán
Szabadság tér 5.
Tel.: 82/489-061
Fíliák: Bodrog, Kürtöspuszta, Somogyjád, Edde, Alsóbogát
Plébános: Sudár János

 

Szent Anna R.K. Plébánia
8697 Öreglak
Fő u. 16.
Tel.: 85/330-530
Fíliák: Barátihegy, Kisberény, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz
Plébános: Balogh Zoltán

 

Bűnbánó Szent Mária Magdolna R.K. Plébánia
8698 Somogyvár
Kossuth L. u. 28.
Tel.: 85/340-073
Fíliák: Pamuk, Somogyvámos
Plébános: Csendes Sándor

  

Kanizsai Főesperesség
Főesperes: Erdős Géza, tb. kanonok, Nagykanizsa III. plébánosa 

NAGYKANIZSAI ESPERESI KERÜLET
Főesperes: Fliszár Károly, Zalaszentbalázs plébánosa
Helyettes esperes: Bojtor Róbert, Nagykanizsa - Miklósfa plébánosa

 

Urunk Menybemenetele R.K. Plébánia
8754 Galambok
Ady E. u. 1.
Tel.: 93/358-052
Fíliák: Zalakaros, Zalaszentjakab
Plébános: Varga Péter

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia
8774 Gelse
Kossuth u. 72.
Tel.: 93/360-145
Fíliák: Gelsesziget, Kilimán
Plébános: Kiss Zsolt

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8772 Zalaszentbalázs
Kossuth L. u. 155
Tel.: 93/391-185
Fíliák: Börzönce, Pölöskefő
Plébános: Fliszár Károly főesperes

 

Szent István Király R.K. Plébánia
8776 Magyarszerdahely
Petőfi S. u. 2.
Tel.: 93/356-210
Fíliák: Bocska, Magyarszentmiklós, Kacorlak
Plébániai Kormányzó: Nagy János

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
8825 Miháld
Petőfi S. u. 1.
Fíliák: Sand, Pat,
Plébániai Kormányzó: Bengyák Vince

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
8831 Miklósfa
Szentendrei u. 6.
Tel.: 93/318-280
Fília: Liszó,
Plébános: Bojtor Róbert

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
8855 Belezna
Kossuth L. u. 98.
Fíliák: Surd, Somogybükkösd, Nagyberek, Pátró, Porrogszentpál
Ellátja: Miklósfa

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Nagykanizsa I.)
8800 Nagykanizsa
Deák tér 4.
 Tel.: 93/313-301
Fíliák: Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Sánc,
Plébános: Szűcs Imre
Káplán: Németh József; Bognár Tamás
Állandó Diakónus: Neumajer Antal
Akolitusok: Kovács László, Mércz József, Fodor Balázs

 

Szent József R.K. Plébánia (Nagykanizsa II.)
8800 Nagykanizsa
Ady E. u. 15.
Tel.: 93/313-849
Fília: Palin
Plébános: Horváth Lóránt
Káplán: Benczik Tamás

 

Sarlós Boldogasszony R.K. Plébánia (Nagykanizsa III. - Kiskanizsa)
8800 Nagykanizsa
Templom tér 5.
Tel.: 93/319-204
Plébános: Erdős Géza főesperes
Káplán: Sajni Balázs
Akolitus: Lakatos István

 

Szent Imre R.K. Plébánia (Nagykanizsa IV.)
8800 Nagykanizsa
Sugár út. 36.
Tel.: 93/311-343
Plébános: Szabó Ádám

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
8834 Murakeresztúr
Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: 93/369-084
Fília: Fityeház
Plébános: Krammel Ráfael

 

Szent István Király R.K. Plébánia
8746 Nagyrada
Kossuth L. u. 49.
Tel. 93/389-350
Fíliák: Kisrada, Zalamerenye, Garabonc
Plébános: Pék Pál

 

Szent László R.K. Plébánia
8756 Nagyrécse
Haladás u. 1.
Tel.: 93/371-008
Fíliák: Csapi, Kisrécse, Sándormajor, Zalasárszeg, Zalaújlak, Nagybakónak
Plébános: Somogyi Imre

 

Havas Boldogasszony R.K. Plébánia
8778 Újudvar
Fő u. 50.
Tel.: 93/360-207
Plébános: Molnár Attila

 

Kisboldogasszony R.K. Plébánia
8777 Homokkomárom
Ady E. u. 2.
Tel.: 93/356-113
Fíliák: Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Korpavár
Ellátja: Újudvar
Kolostorban lakik: Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
Vezető: Seidel Klára

 

Szentháromság R.K. Plébánia
8751 Zalakomár
Kossuth L. u. 15
Tel.: 93/386-053
Fíliák: Balatonmagyaród, Komárváros, Zalavár
Plébános:

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
8743 Zalaszabar
Kossuth L. u. 2.
Tel.: 93/389-012
Fíliák: Orosztony, Kerecseny
Plébános: Kelemen István

  

CSURGÓI ESPERESI KERÜLET
Esperes: Csorba Tamás
Helyettes Esperes: Róka Dániel

 

NagyboldogasSzony R.K. Plébánia
7584 Babócsa
Várdomb 4.
Tel.: 82/491-639
Fíliák: Komlósd, Péterhida, Háromfa, Bakháza, Rinyaújnép
Plébános: Róka Dániel

 

Szent Kereszt Felmagasztalása R.K. Plébánia
7516 Berzence
Kavulák u. 7.
Tel.: 82/446-003
Fília: Bélavár
Plébános: Marics József

 

Szűz Mária Neve R.K. Plébánia
7515 Somogyudvarhely
Kossuth L. u. 27.
Ellátja: Berzence

 

Szentlélek R.K. Plébánia  (Csurgó I.)
8840 Csurgó
Rákóczi u. 81
Tel.: 82/471-131
Fíliák: Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Szenta
Plébános: Bálint Gábor

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia (Csurgó II.)
8840 Csurgó
Eötvös u. 9.
Tel.: 82/471-989
Plébános: Csorba Tamás esperes

Gyümölcsoltó Boldogasszony R.K. Plébánia
8726 Iharos
Kossuth L. u. 22.
Tel.: 82/720-061
Fíliák: Somogycsicsó, Iharosberény, Pogányszentpéter
Plébános: Laczkó-Angi Gyula

 

Jézus Szíve R.K. Plébánia
8724 Inke
Béke u. 1.
Tel.: 82/494-025
Fíliák: Nemesdéd, Varászló, Nemesvid, Somogysimonyi
Plébános: Csatlós István

 

Szeplőtelen Fogantatás R.K. Plébánia
7551 Lábod
Iskola u. 1.
Tel.: 82/448-301
Fíliák:
Rinyabesenyő, Rinyahosszúfalu
Plébániai Kormányzó:
Csorba Tamás

 

Szent László R.K. Plébánia
7555 Csokonyavisonta
Xantus János u. 230.
Tel.: 82/475-015
Fíliák: Rinyaújlak, Somogyaracs, Somogytarnóca
Ellátja: Lábod

 

Nagyboldogasszony R.K. Plébánia
7553 Görgeteg
Fő u. 32.
Tel.: 82/467-010
Fília: Rinyaszentkirály
Ellátja: Lábod

 

Szent Kereszt R.K. Plébánia
7500 Nagyatád
Széchényi tér 6.
Tel.: 82/351-672
Fíliák: Kivadár, Tarany, Ötvöskónyi
Plébános: Dr. Kisnemes János h. esperes
Káplán: Váron István
Akolitus: Fölker József

 

Nepomuki Szent János R.K. Plébánia
7588 Vízvár
Ady E. u. 4.
Tel.: 82/723-256
Fíliák:
Bolhó, Heresznye
Plébános:
Háda László

 

Keresztelő Szent János R.K. Plébánia
8853 Zákányfalu
Szabadság u. 94.
Tel.: 82/735-311
Fília:
Zákány
Plébániai kormányzó:
Laczkó Flórián

 

Szent József R.K. Plébánia
8851 Gyékényes
Szabadság Tér 65.
Tel.: 82/496-532
Ellátja: Zákányfalu

 

Szent László R.K. Plébánia
8854 Őrtilos
Kossuth u. 2.
Tel.: 82/735-883
Ellátja: Zákányfalu