Adatvédelem

GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

A Somogy Temetkezési Kft. tevékenysége során birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Somogy Temetkezési Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az elhunytaknak nincsenek személyes adatai.

A Somogy Temetkezési Kft. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján biztosítja kegyeleti jog betartását. Ezek: a jó hírnévhez való jog, az elhunyt nevének védelme, a képmás és a hangfelvétel védelme, a személyes adatok és személyes titkok védelméhez való jog.

Tisztelt Látogatónk!

A Somogy Temetkezési Kft. honlapjának látogatása közben személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az adatvédelmi törvényben meghatározott követelményeknek. Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően történik.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Somogy Temetkezési Kft. az Ön tudta és belegyezése nélkül nem adja tovább.

Az internetes ügyfélszolgálatunkon kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink férnek hozzá, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

Társaságunk adatvédelmi szabályzata (168 kB, pdf)