<<< Magyaregres

Marcali

Mesztegnyő >>>

Marcali település híres személyei

Ádám János Csomós Gergely
Darázs József Dezső József
Dr. Fodor Tamás gróf Forgách Ferenc és Móricz
Gyulai Gaál Ferenc Kõszeghy Antal
Marcali kép Dr. Mayer Ignác
nemes gyergyószentmiklósi és gyergyócsomafalvi Köllő család Paiss Antal
Rozmanith Lajos Stephaich Gáspár
Dr. Susztek Jenõ gróf Széchenyi Béla
Széchenyi család gróf Széchenyi Marilin
id. Sztelek Ferenc

Marcali település sírversei

"Csak egy hiú ábránd vigasztal

Hogy visszatérsz nyíló tavasszal.

Minden virágban téged látunk

Édes mosolygó kislányunk"

 

"Kedves jó szüleim

Drága kis húgom

Ne sírjatok értem

Imádkozom értetek

Odafent az égben"

 

"A bánat a viszontlátás reményében talál

vigasztalást."

 

"Hős aludjál,

Dombod hantja zöld

Könnyel ázva

Nyugtat honi föld."

 

"Ifjúságod, véred

A hazáért adtad.

Nekünk csak a fájó

Emlékek maradtak"

 

"Életed jósággal virult.

Halálod örök gyászt hozott."

 

"Az élet csalfa és mostoha.

Szeretni megtanít,

De feledni soha."

 

"Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém

S árnyául elfogadtál sugárzó életednek"

 

"Emléked sok év után is még él

S minden perce rólad mesél.

Él bennem a remény

Talán még egyszer látlak én."

 

"Uram Jézus!

Szükségem van rád.

Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten."

 

"Örökké velünk maradsz.

Őrizzük mosolyodat."

 

"Számunkra nem haltál meg,

Csak pihensz e hant alatt.

Emléked halhatatlan

Mert lelked velünk marad."

 

"Az élet tengere

Számodra rövid lett.

Szeretetünk őrködjön

Álmaid felett a találkozásig"

 

"Csak álmodj mindig

Mosolygást és könnyet.

Ez volt az életem

Nem is kértem többet."

 

"Elfeledni téged soha nem lehet.

Hisz te voltál a jóság és a szeretet."

 

"Megállt a szív, megállt a kéz,

Nincsen szó ajakadon

Szívünkben örökké élsz,

Mert szerettünk nagyon."

 

"Egy váratlan pillanat ölte meg szívedet.

Nem hagytál mást, mint fájó könnyeket"

 

"De én halál után se látlak hitvesem,

Mert nem hiszek ebben,

És nem hittél te sem

Csak éjjelente, hogy rád gondolok,

Látom a porban fáradt homlokod."

 

"A fájdalom ne bántsa hamvadat.

Szeretet övezze jóságos múltadat."

 

"Te, ki e hant alatt

Szunnyadva elvársz engemet,

Elvesztettem boldogságom,

Reményemet mindenemet."

 

"Egy perc volt, egy borzalmas pillanat,

S egy világ omlott össze ezalatt."

Átölel a csend, és a szeretet."

 

"Omnia vincit memoria"

 

"Elbúcsúzom, ez a föld már nem az én

otthonom,

De szívemet örökké nálatok hagyom."

 

"Testünk őrzi e sír csendje, lelkünk

A te kezedben van istenünk"

 

"Jézusomnak szívén megnyugodni jó."

 

"Az út véget ért.

Körülöttem virág, felettem

Csodás csillagfény

Mellettem a gyógyító csend, Isten s te meg én."

 

Szívednek, eszednek fényes híre volt már

Szüleidnek büszke reménysége voltál

S mártírrá tett ifjan egy kegyetlen végzet

Az õ boldogságuk is veled ért véget

 

Családi szentélyének hűséges papja

A munka mezejének szorgos művelője

A jóság oltárának serény emelője

Minden igaz és nemes ügynek istápolója volt

Azért övezték homlokát a szeretet koszorúival

 

Nemcsak ajkaddal hanem életeddel

is tanítottad embertársaidat

A jó, a szép, a nemes mivelésére

 

Becsület, munka, jóságos derű

A közjó és családod volt életed

Örök bánatunk halálod!

 

Sok szenvedés után szeretteidhez térve,

Leljetek örök békét síri otthontokban.

Porló hamvaitok bár itt elenyésznek,

Alkotástokban él nevetek örökké.

Igazságért küzdött, szeretetet gyakorolt.

Élete útját becsület és munka vezette.

Hűséges fia volt felekezetének és hazájának

Fakasszon áldást nemes emlékezete.

 

Törni előre, szeretni, küzdve

Remélni szüntelenül

Szent hagyatékul adád

Drága Atyánk Nekünk.

Évtizedek munkája után

Míg pihen itt hűlt tetemed

Lelked örökké közöttünk

S áldást kér kedveseire

Térkép