<<< Marcali

Mesztegnyő

Mezőcsokonya >>>

Mesztegnyő település híres személyei

Hunyady család

Mesztegnyő település sírversei

"Édes kis angyalunk itt alussza álmát

Megtört bús szívünkkel siratjuk halálát"

 

"Ti voltatok mindenem

Itt hagytatok árván,

Miért is hirdeti nevüket

Ez a hideg márvány"

 

"Istenem erősítsd lelkünket, hogy viszont

láthassuk kedves gyermekünket"

 

"Szomorú halálod megölte szívünket

Számunkra nincs öröm, nincs vigasz

nélküled"

 

Utas ha mész ide tekints. Itt nyugszik

egy elrejtett kincs. Ha kérdezik, hogy ki voltam

Bezzeg István.

De hogy meghaltam, ma mennybe

Mehetek, kérem az istenemet értetek."

 

"Van aki örökké fiatal marad

Akin nem fog az idő vasfoga

S bár élete gyorsan tűnt tova

Szívünk marad lelke otthona"

 

"Szívünkben helyedet nem pótolja semmi

Míg e földön élünk, nem fogunk feledni"

 

"Édes gyermekeim isten veletek

Sírba tértem már megpihenni

Megszűnt hû szívem Titeket szeretni."

 

Itt nyugszik Istenben

 

Ki életében ügyész volt, most ajánlja

ügyét Istennek eképpen:

"Ó édes megváltóm, ne nézd bűneimet

Sok ellened való cselekedetimet

Üdvösségem árát tekintsd érdemimet

Jöjj el Jézus Krisztus vedd hozzád lelkemet"

Meghalt 10 júniusban

1899 esztendőben

Térkép