<<< Simonfa

Siófok

Siójut >>>

Siófok település híres személyei

Amancsics Antal Amancsics Antal
Csepeli Rudolf Dr. Csongrády Béla
Daday Kálmán Egri Ervin
Együd Árpád Dr. Ertl József
Farkas János Flament József
Flament Lajos Fokásy László
Hollósy László Huchthausen Lajos
Dr. Iby András Jakus Imre
Kaáli Nagy Dezsõ Karda Imre
Kenedy Ferenc Dr. Kovács Imre
Dr. Kovács Rezső Dr. Langmár Lipót
Léner József Morvay Zoltán
Muzsinszky Nagy Endre Nagy Lajos
Dr. Ney József Rónai Adolf
Siófoki kép Soós György
Szabó László Torkos Pál
Váradi Adolf

Siófok település sírversei

"Angyal voltál a földön,

Angyal vagy az égben.

Fájdalomtól megtört szívvel

Búcsúzunk Tőled. Szüleid"

 

"Legszebb álmaimban itt vagyok eltemetve

Ugye, édes szüleim és nagyszüleim nem leszek

elfeledve."

 

"A virág elhervad rövid pár nap alatt,

De emléked szívünkben örökre megmarad.

Számunkra Te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

 

"Nyugszom... Így döntöttek az Istenek."

 

"Életedben a boldogság

Haláloddal a gyász tölti be szívünket."

 

"Ha el is mentem itt leszek veled,

Leszek a lelkeden aranykeret.

Mindig itt leszek titkon, észrevétlen,

Ha el is mentem itt maradt a léptem

Végig kopog az édes otthonon...." /Goethe/

 

"Ketté tört földi életed,

Nem feled el ki téged szeretett."

 

Fiam szeretlek. Indulj és beszélj,

Érezd: utadra áldás napja süt,

S az út egy pontján én várlak ne félj."

 

"Napsugara voltál földi életünknek

Örökös bánata maradtál szívünknek.

Két fájó könnycseppel búcsúztál el tőlünk,

Drága jó gyermekünk, testvérünk

Soha nem feledünk."

 

"Mindig rád gondolunk

A mi szívünk nagyon fáj, sajog

24 évesen hagytál itt mindent

Boldogságodat nem érhetted meg.

Bimbónak is fáj, ha válik az ágától

Azon marad a seb aki érte gyászol.

Elmenni oly nehéz volt

Itt hagyni Titeket.

De ne fájjon a vérző szívetek.

Betegségem titkon elviseltem,

Fájdalmam megszűnt az álom szép,

Találkozunk e sír mélyén."

 

"A boldogságot még nem is igen ismerted

Életed ketté törték idegen kezek.

Rövid volt életed, hosszú a fájdalmunk

Míg élünk feledni nem fogunk. Szeretteid"

 

"Fiatal életed elvették tőlünk

De a lelked velünk maradt. Szeretteid"

 

"Melletted pihenni vágyom drága jó uram

Ez a legfőbb vágyam, hogy találkozzunk az

örök hazában."

 

"Pihenni oly korán miért siettél,

Aki boldog voltál, s igazán szerettél.

Hamar elmentél, egy hétig szenvedtél,

A mi fájdalmunk még nagyobb a tiednél.

               Feleséged, Ferike és Marika"

 

"Amennyi szépet, jót adtál nekünk,

Szívünkben csak rád emlékezünk.

Feleséged és Leányaid"

 

 

"Az élet nagyon szép volt veled

Szívemben őrzöm drága emlékedet.

Bánatos feleséged"

 

"Legáldottabb kéz a földön a te kezed jó anyám!

Mindenki áldja közeledben, hát én

hogy is ne áldanám?

Tudom megáldja Istenünk is, az örök jóság s szeretet.

Némán, forró áhitattal csókolom meg kezedet."

 

"Másoknak világított, Õ közben elégett."

 

"Letéptem ezt a hangaszálat

Már tudhatod az ősz halott

E földön többé sose látlak

Ó idő szaga hangaszálak

És várlak téged tudhatod."

           Apollinaire/

 

"Álomba dől fejem

S békében nyugszom.

Itt vagy Uram, takard be testem s õrizz!"

 

"Emlékedet őrzöm szívemben,

Amíg élek elfeledni soha nem tudlak Téged.

                                  Hugod"

 

"Te voltál a jóság és szeretet

Mosolyod szívünkben örökké él."

 

"Uram öleld atyai szívedre szerető hitvesemet

Segíts, hogy egykor nálad folytathassuk félbe

szakadt életünket."

 

"Álom volt életem

igen rövid álom.

Kialudt életem

rövid boldogságom."

 

"Ha virágot látok ti juttok eszembe,

Ha nevetek hallom könny csordul szemembe,

Ha pihenni térek rólatok álmodom,

Ha felébredek értetek imádkozom."

 

"Ments meg Uram minket az örök haláltól."

 

'Ti akik annyi szeretetet adtatok,

Ti akik mindig mellettünk álltatok,

Ti akik sosem kértetek csak adtatok,

Örökké éltek, mint a csillagok."

 

"Küzdöttünk és már vége lett.

A csend ölel át és a szeretet."

 

"Pihenni oly korán miért siettél,

Mikor bennünket annyira szerettél?

Amilyen nagy szeretetet adtál életeddel,

Olyan nagy bánatot hagytál haláloddal.

Feleséged és gyermekeid"

 

"Hűséges voltál jóban rosszban

Családod volt az életed.

Távozásod fájdalommal tölt el.

Szívemnek felét magaddal vitted.

Szerető feleséged."

 

"Lélekben mindig együtt vagyunk

És egyszer újra találkozunk. Bernike"

 

"Embernek születtetek testben lélekben

Egyszerűek és tiszták maradtatok

Így is távoztatok

Békében nyugodjatok."

 

"S válaszol a sír: -a testek bennem mind angyallá

lesznek,

s vermemből végre égre száll."

               /Victor Hugo/

 

"Véget ért a szenvedés,

Jól esik a pihenés."

 

"Az élet olyan mint a viharos tenger

Melyben csak dolgozik az ember

Egyszer ha céljára talál

Csónakját felborítja a halál."

 

Álom voltál, álom lettél újra.

 

"Jöjjetek ti megfáradtak

Találjatok nyugodalmat."

 

"Emlékünkre

Légy védő angyalunk

Drága jó anyánk

Vigyázz reánk."

 

"Ti örökké fénylő csillagok

nemes lelkének szent álmait virrasszátok.

Mindig a tudás fényét kereste,

Az örök világosság fényeskedjen neki."

 

"Örökké felejthetetlen maradsz nekünk

akiket legmélységesebb gyászban itt hagytál"

 

"Könnyeink hullása

Szívünk zokogása

Szendergéseteket ne háborítsa.

Szívünk szeretete hozta ez emléket

Kedves gyermekeink békén pihenjetek."

 

"Fehér galamb szállj a fejfájára

Szülei helyett is vigyázz az álmára"

 

"Felejthetetlen vagy, mert nagyon szerettünk

Vigaszunk nincs hisz Te voltál mindenünk."

 

"Rózsabimbó voltam

De ki nem nyílhattam.

A Magyar Hazáért

Hősi halált haltam."

 

"19 évet éltem, mikor Jézusomhoz tértem,

Alszom csendesen kedveseim várva az

örök hazába."

 

"Születésemmel itt hagytál

Jobb hazába távoztál

Én árván maradtam

De várj rám a menyország kapujában

a feltámadáskor." Állíttatta: fiad Lajos

 

"Húsz évig voltál a mienk

Most csak álmunkban láthatunk.

Vigasztalj minket az égből,

Hogy enyhüljön bánatunk."

 

"Jóságos lelked soha nem felejtjük

Emléked szívünkben hordozánk

Ha az élet tövisein járunk

Vezérelj minket édesanyánk."

Hû férjed és gyermekeid

 

"Elmentél tőlünk Isten velünk szóval

Hazahoztak hozzánk lezárt koporsóban.

A halálba legyen békességed

Kik szerettek nem felednek téged."

 

"Ifjúságomnak vérét hazámnak adtam

Nektek nagy bánatot hagytam."

 

"Nem az az igazi fájdalom

Amitől könnyes lesz a szem,

Hanem amit elviselünk

Egy életen át csendesen."

 

"Jöjjetek én hozzám kik megfáradtatok

És én megnyugvást adok nektek."

 

"Jézus szíve s Máriáé

Hajoljatok össze

Szíveinket ha szétválnak

Ti fűzzétek össze.

Legyen részünk az örök boldogság."

 

"Nem néz reátok többé szemünk megtört fénye

Nem látjátok soha már kezünket búcsút intve.

Emlékeinket itt hagyjuk ezért köztetek

Mindenkitől búcsúzunk Isten veletek."

 

"Valahol a Maros mentén ahol én születtem

Szebb volt a madár ének, s az ég is felette.

Gyöngyvirágos fenyves erdők szép zöldellő

rétek

Csörgedező kicsiny patak mind nekem

zenéltek."

 

"Dolgos kezeitek megpihentek végre

Fájó reménységgel tekintünk az égre

Hogy viszontlátásunk örömmel megy végbe

Közel szeretteid s távol unokáid találkozunk

az ígéret szerint az örökös honban.

 

"Boldogok akiknek szívük tiszta

Mert ők az Istent meglátják."

Térkép