Baté település híres embere

<<< Fürst Lipót

Gaal (gyulai) család

Gaál család >>>


Baté

A család ismert első egyenes őse Gál ispán, akinek édestestvére Póka János Béczi és Visi előnévvel fordult elő. Gál ispán Frangepán Beatrix (aki Korvin János özvegye) második férjének, Brandenburgi Györgynek szolgálatába lépett. 1514-ben már gyulai várnagy és udvarbíró. Felesége Somogyi Krisztina, egy jómódú polgár leánya volt. Ebben az időben veszi fel a család a "Gyulai" előnevet. 1518-ban az egykori Zaránd vármegyében fekvő Meggyes helységet kapja birtokul II. Lajostól. Fiai: György, András, István, Bertalan, leánya: Kata. Gaál Andrásnak Gyulán nehéz helyzete volt részben a reformátorokkal szemben tanúsított türelmetlensége, részben a török hódítások miatt. Fia, Mihály (szül. 1557), Nagy-Tárkányban telepedett le. Az ő fiai: András és István voltak. István (szül. 1608) nyitrai várkapitány lett A család vagyonát gyarapítva megszerzi Szigetgyarmatot Bars megyében. A család későbbi tagját, Gaál Gábort a család jogainak kutatóját, a rokonság keresése hozta vármegyénkbe. Itt csakhamar birtokos lesz, 1730-ban megveszi Büssűt, Batét, Béczet, melyekre 1741-ben megerősítő adományt szerez. Gaál József (1753-1771.) a szigeti és kaposvári járási főszolgabírója lett, nejével Nemeskéri Kiss Zsófiával (1738-1798), Sándor fiával és Daróczy Zsófia leányával folytatta a családfát, amely Baranya vármegyébe is átszármazott. Gaál György (1787-1860.) Somogyi Antóniával köt házasságot. Fiúk, Dénes (szül. 1832.) báró Pongrácz Matilddal köt házasságot, majd Torma Máriával, aki ekkor Baté birtokosa volt. Fiúk Lőrincz (szül. 1844), aki Rendesi Bárány Matilddal köt házasságot, és Bogláron lett földbirtokos. A család címere: kék pajzsban zöld halmon álló, jobbjával torkán átdöfött kard markolatát tartó,- jobbra fordult arany oroszlán. Sisakdísz: a koronából kinövő pajzsbeli oroszlán. Takaró: kék, arany, vörös és ezüst. A sírban nyugszik: Gaal Dénes (1832. február 8-1902. január 3.), Baté temető. A sír a kápolnában van.