Nagybajom település híres embere

<<< Dr. Fürst Ede

Fürst Lipót

Gaal (gyulai) család >>>

honvéd százados
Nagybajom


Gigében született 1810-ben. Könyvkötő szakmát tanult. 1828-tól 1842-ig a 48. gyalogezredben szolgált őrvezetőként. 1848 őszén őrmesterként beállt a nagyváradi 27. honvédzászlóaljhoz. Még ez év őszén hadnagyi rendfokozatot kapott, amikor már a pesti szállító-háznál szolgál. 1849. február 9-től a tüzérség főhadiszertár őrségének a parancsnoka Nagyváradon. Ebben a beosztásában márciustól főhadnagy, később századosi rendfokozatot kap. A szabadságharc ideje alatt Galántai néven szerepel, ezután ismét eredeti nevét veszi vissza. A szabadságharc leverését követően besorozzák a császári hadseregbe, mint közlegényt, ahonnan 1852-ben szerel le. 1867-ben Nagybajomban telepszik le. Tagja a Somogy Megyei Honvédegyletnek.

1890-ben, Nagybajomban hunyt el. Sírja nem található.