Kaposmérő település híres embere

<<< Gaal (gyulai) család

Gaál család

Gaál György >>>


Kaposmérő

A család egyike az 1717-ben Alsószilvágyra adományt nyert, de már régebben is nemesi családoknak. Címeres levelet 1625-ben kap (Gáll névírással) Tamás és testvére András. Tamás fia, Miklós leszármazottai közül László 1774-1790 között a Kanizsai járás főszolga bírája. A jozefinus rendszer vége felé, Paiss Boldizsár után első alispán lesz, amely beosztást nagy megelégedésre 1800-ig tölti be. Feleségével, Tallián Máriával, Ádám és Tevely Teréz lányával Kapos-mérőn szereznek birtokot. Fiuk József, akinek Gusich Juliától született fiai: Alajos, Ferdinánd és Boldizsár. Alajosnak Nagyalázsonyi Barcza Johannától született fia János. A család címere: kék pajzsban hármas zöld halom koronás kiemelkedő középdombján, jobbról hatágú arany csillagtól kísért, kiterjesztett szárnyú, nyitott csõrû, kukorékoló, jobbra fordult kakas. Sisakdísz : a koronából kinövő pajzsbeli kakas. Takaró vörös-ezüst, kék-arany. A Kaposmérői katolikus templomban vannak eltemetve: Gaál Joseph (1790-1834. július 2.), Gaál Josephné szül. Gusich Julianna Barcza Johanna (-1842. ápr.22), Gaál József (1870-1939. július 9.), Gaál János (1879-1941. július 12.),Skublics Istvánné szül. Gaál Emilia (-1928. december 31.), Alsó Szilvágyi Gaál László (1872-1929), Gaál László -királyi tanácsos- (-1824), Gaál Lászlóné szül. Tálián Mária (-1824), Alsó Szilvágyi Gaál János (1841-1930. augusztus 7.), Termavói báró Stiprlicz Károlyné szül. Gaál Sarolta (1884-1943. december 30.), Gaál Józsefné szül. Széplaki és Szántói Botka Kordina(1841-1926. június 20.), Velikei és Besenyői Skublics István (1910-1966), Velikei és Besenyői Skublics Istvánné szül. Szodorai Ilona (1905-1994) , Velikei és Besenyői Skublics János (1908-1983), Velikei és Besenyői Skublics Jánosné szül. Czernecky Mária (1920-1971).