<<< Nagyatád

Nagybajom

Nagyberki >>>

Nagybajom település híres személyei

Alabárdos Vendel Boross György
Drakovics Julianna Fürst Lipót
Gyergyai Albert Gyulai Sándor
Hochrein Lajos Horváth József (Pityok
boldogasszonyfai Igmándy és várbogyai Bogyay család Igmándy Aladár Illy Irma
jalsovai Jalsoviczky család sírboltja Kacsóh Pál és Fischer Lajos
Dr. Kocsis Béla kossuthi Pataky család sírboltja
Kovács János Körös Lajos
Kutor János Loránt Hugó és két bajtársa hősi halottak
Lőrinczi Géza makkoshetyei Hetyey József
Málly család Mezei Imre
Mikóczi Alajos Molly Ferenc
Molly János Mózsa Gábor
Pataky család Ragats Kálmán
Reinhardt Mária Sáringer Gyula
Sárközy István Dr. Schán Gyula
Schlesinger Ignác Stephaics Géza
Váradi Zoltán Dr. Varga József
Vasdényey Hermin

Nagybajom település sírversei

Fenn az úrnak zsámolyánál

Imádkozom értetek

Gyógyítsa meg értem fájó szívetek.

Vendég voltam itt a földön

Édesanyám és testvéreim köztetek

Égi atyám zsámolyánál

Imádkozom értetek.

 

Elvitt engem is a háború vihara

Bús idő népeket őrző zivatarja

Elvitt messzi földre, ott leltem halálom.

Távoli vidéken idegen határon

Korom legszebb idejében hagytam

itt az életet.

Elhullott a vérem édes hazám érted

Harcolók istene vegyen kegyeibe.

 

Elvitt engem a háború viharja

Bús idők népeket őrlő zivatarja

Elvitt messze földre, ott leltem halálom

Távoli vidéken, idegen határban

Korom legszebb idején hagytam itt az életet.

Elhullott a vérem édes hazám érted

Holtan tértem meg már én szomorú vándor.

Távoli messze föld idegen tájáról

Kedveseim szerelme haza hozott engem

Ahol még a hant is sokkal könnyebb nékem.

Hitvesem könnyei áztatják síromat

Reája hagytam két kis árvámat

Én istenem légy nőmnek támasza

És két árva gyermekemnek gondviselő atyja.

Hazáért meghalni dicső szent áldozat

Megadja istenem méltó babéromat

 

Õ volt szüleinek vigasza

Egyetlen reménye

S most itt hervadsz, e sírnak üregében

Ezen hideg kő csak hűlt porait jelzi

 

Egy gondolat, egy szál virág, egy ima

Amit kérünk, hogy néha emlékezz reánk

 

Amit adtam, most is az enyém,

Amit eltékozoltam, az az enyém volt,

Amit meghagytam, azt elvesztettem.

 

Nem hal meg az kit a szeretet

kísér a sírba

Térkép