<<< Mosdós

Nagyatád

Nagybajom >>>

Nagyatád település híres személyei

Antal Károlyné szül. Kovács Amália Bánhidi (Burics) László
Benyák János Brunner József
Burits Lukács Dr. Erõss István
Dr. Freller Andor Gaál László
Gáspár Lajos Goriczky Nándor
Gubián Lajos Haidt János
Harsányi Antal Hoffmann György
Dr. Horváth Gyula Horváth János
Karbuczky József Kárpáti Ernõ
Kenéz Sándor Kisasszondi János
szecsei Kiss-Szecsey (Szetsey) István Kogler Béla
Dr. Kommen Elek Kovács Gergely
Kovács Gyula Kraumann Erik
Kulcsár Károly Kún János
Kutor Antal Lelbach Keresztély
Ludwig Bissdorf Dr. Magyar Vince
báró Majthényi István Mezey Károly
Mozsgai János Nagyatádi kép
Dr. Naményi Miklós Dr. Noszlopy Gáspár
Pauchly János Polcz Géza
Puskás Lajos Rigó Antal
Sárdi Ferenc Selmeczy Viktor
Sinkovits Mária Gr. Somssich Eszter
Gr. Somssich Géza Gr. Somssich Zsigmond
Szekeres Lajos id. Szetsey István
Szondi Pál Szondy Gyula
Trattner Mátyás Valcsics Vendelné Szani Terézia
Ziegler János

Nagyatád település sírversei

Ki éltem legszebb korában

Kerültem a föld gyomrába,

Legszebb álmaim között

Engem egy gyilkos golyó megölt,

Meghaltam, az égbe szálltam

Az angyalok közé álltam,

Testvéreim azért lettek

Mert engem nagyon szerettek.

 

Te voltál a nyíló gyöngyvirág nekünk.

Mióta meghaltál csak a kereszted öleljük.

Imába foglaljuk neved.

A jó Isten adjon örök nyugalmat neked.

Könnyeinkkel öntözzük sírodnak minden rögjét

Hogy enyhítsük szívünk fájó gyötrelmét.

                Bánatos szüleid és testvéred

 

Megállunk némán sírhantod felett.

Zokogva áldjuk emlékedet.

Ki mindenünk voltál az ég alatt.

Drága kis gyermekünk nyugszik-e hant alatt.

                Bánatos szüleid

 

Drága jó gyermekünk.

Aranyos lelked felszállott a mennybe

A fájdalmat itt hagytad szívünkben.

 

Orosz fogságban halt hősi halált

Jeltelen sírjában ott pihen

Emlékét az anyai szív itt örökíté meg

Áldás és Béke hamvaikra.

 

Dolgoztam, harcoltam, halált nyertem érte

Mert az Úr Jézusnál így volt elrendelve.

 

Isten előtt lelked szívünkben emléked

Soha amíg élünk nem feledünk téged.

 

Mi volna bennünk halhatatlan

Ha nem a lélek amely szeretett

 

Mint vadra a vadász ki lesben áll.

Úgy rabolt el tőlem orvul a halál.

 

Itt hagytál bennünket, kik oly forrón szerettek.

Vigasztalhatatlanul keseregnek

Korai elmúlásod felett.

                             Emeltették bánatos szülei.

 

Új élet van a halálban, a sírhoz Isten van közel.

Itt kézen fog egyik karjával, fent a másikkal

átölel.

 

Fogadj bennünket örökbe Uram

Hogy égi hazánkban veled lehessünk.

 

Kicsi bimbó voltál, hamar elhervadtál

Szüleid szívében nagy bánatot hagytál

 

A sötét hant alatt, csendes legyen álmod

A boldog mennyei találkozásig.

 

Munka küzdelem volt életünk

Nyugodt legyen pihenésünk.

 

Amíg éltél szerettelek,

Amíg élek nem feledlek    Szerető feleséged

 

Nem volt övé semmi vagyon

De mindent, tudja a világ

Szétosztott, ami földi lom.     / Villon /

 

Az ember addig él, míg emlékeznek rá.

Te számunkra mindig élni fogsz.

 

Mindent adhat az ég kétszer

Márványt, hírnevet, palotát

Csak egyet nem adhat kétszer

                 Szerető édesanyát

 

Álmod örök, és időd végtelen

De itt megszűnik minden értelem

Ki annyit élt, sír el nem temeti

Emlékét a hála szent kezekkel öleli.

 

Értünk már nem aggódsz, nem fáradsz, nem

dolgozol

Szívedben a tűz értünk égett

Feledni sosem fogunk téged.

Térkép