<<< Szentmihályhegy

Szenyér

Szilvásszentmárton >>>

Szenyér település híres személyei

Bojtor Ferenc Simon József
Szenyéri kép Tóth József

Szenyér település sírversei

Ha majd kiszárad egykor érted síró szemünk.

Hozzád jövünk, fiacskám

S melletted pihenünk.

 

Kesergő szívünk nem talál vigaszt

Sírod felett szeretetünk virraszt.

 

Fáradhatatlan, szorgalmas élted

után nemes lélek pihenj csendesen

 

Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém

S árnyául elfogadtál sugárzó életednek.

 

Véget ért a szenvedésed

Szívedben nyugalom

Miénkben kik itt maradtunk

El nem múló fájdalom

Térkép