<<< Nagycsepely

Nagykorpád

Nagytoldi Puszta >>>

Nagykorpád település híres személyei

Horváth Gábor Nagykorpádi kép
Pados János Szabó Ferenc
Vécsei család Veres Benő

Nagykorpád település sírversei

Apám, Anyám mindent megtett megmenteni nem

lehetett.

Itt volt felettem a végzés az isteni gyors rendelés.

Két kis testvérem névtelen fiú és leány

nyugszanak velem.

Korán ide tértek õk is, hol oly édes a pihenés.

Forró könnyünk égeti a lelkünk, hiszen mindent

ide temettünk.

                  (Bánatos szülei)

 

"Legszebb reményünk sírba szállt veled

Lelked közöttünk marad

Áldjuk emlékedet"

 

Drága jó szüleim édes jó testvérem

Ha itt álltok néha beszélgetni velem,

Ne fájjon szívetek könnyet ne ontsatok

Honi földben pihen katona fiatok.

 

"Magyar ki megállsz itt e néma kő mellett

Hazádért halt hősnek áldozol egy percet

Gyerekarcú vitéz, hősök ivadéka

Letörött faágként itt hullott a sírba.

Emlékezz: Vitéz volt honvéd a javából

Ádáz vihar törte le a magyar fáról!

Otthonunkért küzdött, védte a hazánkat

Nyugalmunkért élt át véres nagy csatákat.

Magyar hősiségnek mindig nagy az ára!

Vigasztalan bánat lett egy kis ház tája:

Siratják szülei, szánja minden magyar,

Akit itt az édes honi hant eltakar!

Pihenj ifjú vitéz! Nagy harcodnak vége!

Hős, titáni lelked szárnyaljon az égre"'

 

"Legnagyobb kincs a földi életben a hit, jóság,

szeretet,

Te bírtad ezeket, ki nyugszol idelent jó lelkeddel,

nemes szíveddel önzetlenül osztottad e jóságodat

mindenkinek

Jóságos két szemed lezárult örökre,

megtört szívvel tettünk le az anyaföldbe.

Isten előtt lelked, szívünkben emléked,

Soha amíg élünk nem feledünk téged.

Ifjú szépséged nincs közöttünk

többé csak drága emléked él bennünk örökké”

Akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy

Szolgáljanak neki, azokat mind

Örömmel töltöm el a házamban

Térkép