<<< Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogydöröcske >>>

Somogycsicsó település híres személyei

Somogycsicsói kép

Somogycsicsó település sírversei

Mennyen örvend az én

lelkem óh miért sirattok

Engem? Nagyon szeret a

jó isten, jó fiatok

boldog itt lenn imádkozom

Értetek kik ott fenn úgy

szerettetek.

 

Budapesten leltem gyászos

halálomat, de szülőföldemben

nyugszom mély álmomat.

Szeretteim szíve vissza hoztak

engem, mert itthon még a hant is

sokkal könnyebb nekem.

 

Hitvesedet, gyermekeidet ne hagyd árván

Látogasd meg álmaikban angyal szárnyán

S amíg sírodon térdepelve siránkozunk

Súgd szívünkbe boldogok kik szomorkodnak

 

Nélküled üres az életünk

Feledni téged nem lehet nekünk

 

Nyugton megyek hozzád

Édes Jézusom

Te hívsz fel az égbe, hol

nincs már fájdalom

 

Ne sírjatok én felettem

Nem szenvedek már én itt lenn

Uram Jézus szerelmében

Pihen az én fáradt testem.

 

Ha enyhül is fájó szívünk idővel

Mit halálod ejtett szívünkben

Míg az enyészet karja át nem ölel

Feledni téged nem lehet nekünk.

 

A jó szülők nem halnak meg

Csak szerető szívük pihenni tér

 

Amíg fájó lelkem roskadozva vittem,

addig csendben átölelt az Isten.

Térkép