<<< Kapoly

Kaposfő

Kaposfüred >>>

Kaposfő település híres személyei

Bakótfalvi Kelemen Jenő Bárdos József
Frőhlich József Kaposfői kép
Luppert József Somogyi György
Torma Kálmán

Kaposfő település sírversei

Bimbó voltál

Lehettél volna rózsa

Elvett tőlünk az ég, hogy

Neki legyél angyala

 

Elcsitul a szív mely értünk dobogott

Pihen a kéz mely értünk dolgozott

 

"Néma csendességben aluszom álmomat

Ne sírjatok értem kedves szüleim és testvéreim

oly sokat

Isten rendelését láthatjátok ebben

Megtaláltok egykor ott fent az egekben."

 

"Uram a Te szemed őrködjék

Örökké e sir felett"

 

Kihűlt tetemeid nyugodjanak csendben

Lelked leljen üdvöt fent a magas mennyben

Emléked őrzik szüleid, testvéreid, hitvesed és

szeretett gyermeked

Szeretett hitvesem áldjon meg az Isten

Hűséged jutalmát nyerd el fent az égben.

 

Mert ha élünk az Úrnak élünk:

Ha meghalunk az Úrnak halunk meg

Ezért akár éljünk, akár haljunk

Az Úré vagyunk.

 

Ki hősen halt szép magyar hazától

Távol van özvegyétől, bánatos árvától

Bánat él mindaddig szívemben, lelkemben

Míg nem találkozunk Istennél, mennyekben

Rátok emlékezni nem szűnünk meg soha

Szeretett leányom és hősön halt apa

Kinek testét Oroszország göröngye takarja

 

"Ha megállsz e sírhalomnál

Az élet szűk határánál

El ne felejtsd, hogy e szent hely

Drága hamvakat takar el.

Agg szülőknek szép reményét

Szeretett nõ jó hitvesét

Két árvának édesapját

Mind mind e sir ölelte át"

 

"Van szószólónk Atyánknál,

Az igaz Jézus Krisztusnál"

"Isten két kőtáblára írta tízparancsolatot

Mózesnek

Hústáblájára írta szavait:

Szeresd az Istent, szeresd az embert"

Térkép