<<< Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely >>>

Kaposmérő település híres személyei

Gaál család Kántor János
Nádor József Okos Géza
Okos Gézáné

Kaposmérő település sírversei

A szülők kertjében nyílott egy bimbócska,

kinek lelkét a mennybe egy angyalka hozta,

Letört a bimbócska vissza jött az angyal,

lelkével szállt mennybe örvend égi karddal.

De lelke már vissza ment urához,

kinél a kesergő szülőkért imádkozz.

Isten veled te kicsiny sírhalom,

virrasszon fölötted béke és nyugalom.

Örökké gyászolják bánatos szülei.

 

Kit úgy szerettünk itt nyugszik már,

de szívünkben él, s emléke fáj

 

Itt pihen felejthetetlen jó gyermekünk

 

Te voltál mindenünk egyetlen reményünk

Bánatos lelkünknek te voltál vigaszunk

Aranyos tiszta lelked felszállott az égbe

Beléd el van temetve minden reményünk

 

Életed legszebb évében ragadott el tőlünk a

kegyetlen halál

hisz még oly kevés volt benne öröm

és boldogság

 

"Szeretteim szeressük egymást

mert a szeretett istentől van"

Tomboló viharként tört rád ez a halál

áldott lelked nyugvást az úr Jézusnál talál

 

"Hazám védelmében leltem halálomat

Most hazai földben aluszom álmomat

Szüleim, nőm, kisfiam szerelme

Hazahozott engem

Ahol még a hant is sokkal könnyebb nekem

Kedveseim könnyei áztatják síromat

Te őrizd meg kedves családomat

Légy nőmnek támasza és társa

Kisfiamnak édes atyja"

 

"Vérem kiomlott magyar nemzetemért

Messze idegenben ott nyugszom én

.............. tartomány egyik határában

Ott nyugszik a testem földnek gyomrában

Hazám védelmében leltem gyászhalálom

Ott is lészen nékem örök maradásom

Kedves szüleimnek nem szívfájdalom

Hogy egyetlen gyermekük idegenben vagyon

Emlékem Kaposmérői határban díszlik

Unokabátyám sírhalma sorában

Örök gyászban fájó szívvel siratnak

édes szüleim

Édes jó szüleim Isten veletek reményeiteket

elvesztettétek

 

Soha nem hittük hogy valaki elvehet tőlünk

 

Nélküle az utunk bárhová vezet

Szívünkben megmarad ragyogó emléke

 

Az nem hal meg kit eltemetnek

Csak az hal meg kit elfelednek

 

Mindig küzdelem volt az életünk,

Örök béke legyen pihenésünk

Szomorú fűz zokogj velem

az élet mily könyörtelen

Térkép