<<< Juta

Kadarkút

Kálmáncsa >>>

Kadarkút település híres személyei

Dr. Bagossi László Dr. Battyán Lajos
Dr. Bódis Sándor Jálics Ernő
Kadarkúti kép Dr. Kemény János
Kis-Bank Ferenc Dr. Kovács Ágoston
Ligeti Béla Németh Szabó Béla
ónodi Répay család Pesthy Béla
Popovics Zoltán Révész László
gróf Somssich család Stadler József
Varga János Vasdényei József

Kadarkút település sírversei

Drága virágszálunk

hamar elhervadtál

bennünket oly korán

siralomba hagytál

könnyeink öntözik

sírhalmod göröngyét

sirval siratgatjuk

életünknek gyöngyét

Gyászolják: Bánatos szülei és testvére

 

Hervadása

liliomhullás volt

Ártatlanság képe

a bánaté

 

Jó szüleim ne sírjatok

Atyám keblén boldog vagyok

Túl a síron nem fáj semmi

Milyen jó itt megpihenni

Örökké gyászolják bánatos

szülei és testvérei

 

Hirtelen halálod

megtörte szívünket

nincs öröm boldogság

számunkra nélküled

Szeretteid

 

Megtört szíved gondolatát

már soha meg nem tudjuk

titokzatos szíved örökre elaludt

Édesanyád és szerető testvéred

 

Amíg éltél szerettél

Amíg élünk szeretünk

Emléked szívünkben

Örökké él

 

Hideg a szív

Kővé fagyott

Nyugalmat a sir adott

Nem kívánunk mást

Egy imát

És egy szál virágot

 

Elköltöztél tőlünk

Mindenki szeretett

Csak virágot találunk

Gyászos sírod felett

Fiatal életed oly korán elhagyott

De könnyes fájdalom

Vissza nem hozhat

Neved szívünkbe vésve van

Emléke örökké él

Soha nem feledünk

Gyászoló feleséged és rokonaid

 

Elmenni oly nehéz

Itt hagyni titeket

Ne fájjon értünk

A szívetek

Rövid az élet elsiratni

Téged korai halálod

Mély sebeket ejtett

Gyászolnak feleséged

és gyermekeid

 

Ide jöttünk megpihenni

Ide lent

Már nem fáj semmi

 

Jaj de jó itt megpihenni

Ide lent már nem fáj semmi

Itt a sötét sírbolt alatt

Fájdalomnak vége szakad

 

Akkor szűnik meg

Fájdalmunk

Ha újra találkozunk

Gyászoló gyermekei

 

Mária ölelj kebledre

Hogy veled dicsérjünk

Egykor egekbe

Emlékük szívünkben örökké él

 

Hosszú szenvedéssel

Hagytál el engemet

Fájdalmam kísér

Amíg sírba nem tesznek

Mert kinek gyermekét

Nem fedi sírhalom

Nem tudja nem érzi

Mily nagy e fájdalom

Fájó szívű édesanyád

 

El ne felejtsétek soha

Kedvesem

Ha kijöttök a temetőbe

Mondjatok egy buzgó imát

Szálljon az egekbe

 

Béke poraikra

Térkép