<<< Cserénfa

Csokonyavisonta

Csoma >>>

Csokonyavisonta település híres személyei

Barakonyi Kristóf Barlai József
Barlai Julianna Barlai Szabó János
Boon Ignácz Czipán János
Halka Sándor Horváth József
Horváth Zsigmond Ágoston Imre László
Máté Lajos Nagyatádi Szabó István
Szalóky Dániel Széki Elemér
Tónay Ágoston Váczi Antal
Xantus Ignác

Csokonyavisonta település sírversei

Kis csalogány kikeletkor

Zúgj felette szépen

Õ is oly bájos hangú volt

S kedves mint Te éppen.

 

Rövid volt az életed

Hosszú a bánatunk

Szívünkben emléked

Örökre gyászt hagyott

 

Susogjatok temetői virágok

Csendes verset szépéneket

Dalotoknak bájos hangja biztató

A sír mélye testet, lelket nyugtató.

 

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget

Egy sugarat hagytál, emlékedet

Küzdöttél, de már nem lehet

Átölel a csend és a szeretet.

 

Túl a síron szebb hazában újra ölel lelkünk

E hitben enyhül szívünk

De soha nem felejtünk

Édesanyád, testvéreid oltára sírköved

Ide hozzuk áldozatul a tenger sok könnyet.

Elvesztett örömünk a mennyben kárpótolod

Legyen meg hát Atyánk a Te akaratod.

 

Ama nemes harcot megharcoltam

Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam

Végzetre eltétett nékem az örök élet koronája.

 

Az embereket tetteik tették naggyá.

 

Tudom, hogy az én megváltóm él

"és az én porom felett megáll"

"Apám én dicsőítettelek Téged a földön"

 

"Azokat akik egymást szerették

amíg éltek a halál sem válassza el"

                                 Samuel 23.

 

Mert meghaltatok és a ti éltetek

el van rejtve együtt a Krisztussal

az Istenben.

A szeretet erősebb a halálnál

 

A lélek fáj, a fény sugárzik

Nem haltunk meg csak eltemettek

Az hal meg kit elfeledtek el.

 

Mindig szerettük a házunk előtt

Sokszínű illatos virágot

És ránk ragyogott, ez a napfényes

világunk.

De a világ már nem a miénk

Elmúlott az élet, öröm és bánat

Itt kellett hagyni örökre

Ezt a gyönyörű világot.

 

Mint komor temetési ének

Mint zúgó égi háború

Olyan sivár bennem a lélek

Vigasztalanul szomorú.

 

Mentem vidáman Márta, nevettem vissza rád

Nem gondoltam, hogy - e végzetes úton

vár reám a halál.

Tudom családom bánatotok nagy.

Jó anyám nyugodj meg

Találkozunk majd.

Testvéreim, apósomék búcsúzom

tőled is apám.

Árváimra vigyázzatok

Én nyugszom már.

 

Korán mentél el, hívott az ég

Jóságodért áldott légy.

 

Nemzetünk virága

Szülők reménysége

Véres csaták után

Nyugalomra térve

Legyen álma édes

A honi szent földben.

Lelke gyönyörködjék

A fényes jövőben őrizze sírhalmát

A fáknak áldása

A magyar dicsőség örök ragyogása.

Térkép