<<< Gige

Gölle

Görgeteg >>>

Gölle település híres személyei

Fekete István Kemény Pál

Gölle település sírversei

Állj meg gyarló ember gondolj Jézusra

Tekints - e sírkőre, ki van itt a sírban

Szüleinek kincse, vesztett boldogsága

Kit az örök végzet sodort a halálba

14 évet élt - e nyiladozó virág

Kit eddig ismert ez a gyarló világ.

Bánatos jó anyám, drága nagyszüleim

Nyugodjatok meg Jézusnak végzetén

A Szűz anyánk õ is ezt mondotta

Teljesedjék ki az Úrnak akarata

 

Bánatos szülőknek itt van minden kincse

Sok szép reményünket ide temettük el.

Földön ami por volt, itt újra porrá lett

Lelke - hisszük - él ott a csillagok felett.

 

Legszebb virág korban szálltál a sírba

Isten ültetett virágos kertjébe

Olyan hamar, olyan ifjan

Itt fekszik e néma sírban

Szülőt testvért szomorított

Ifjú korai halála

Ide jönnek s könnyeikkel öntözik

meg sírhalmod

Itt sírnak õk reménytelen

Hol a legjobb ifjú pihen.

Bele szólt a végzet ijfú életedbe

Mikor legszebb volt akkor törte össze

 

Anyám sok átvirrasztott éjjelid

Szívedben táplált sok szép remény

Itt enyésznek el.

Könnyeid omlanak, síromra hullanak

S jaj nem kelhetek fel

Zokogása hü szívednek

Zápor folyása könnyeiteknek

Jó atyám, s anyám és egy testvérem

Siratnak szeretteim.

Imádkozzatok érettem, s majd lelketeket

Várom fent az égben.

 

Elvesztettük, de él bennünk örökké

Áldott emléked, nyugodjál békében

Mink megnyugszunk a viszontlátás

reményében.

 

Mint orkán a falevelet

Úgy elvitt a halál

Kis hajlékunk fény és csillaga

Jó fiam te voltál

Gyászol özvegy édesanyád

Vérző szívű kicsi árvád

Édes fiam angyal szóval üzenek tehozzád

Legyen nyugtod örök nyugvás

S egykor boldog feltámadás

Jézusnál a mennyben.

 

Itt nyugszik egy háznak

Boldogsága, reménye és kincse

Ékes koronája, fájó szívű anya

Keblén őrzött kincse egy szomorú férjnek.

Elvesztett öröme egy árva kislány

Szülő, édesanya ki elvesztette lányát

Örökké siratja szeretett nővérének öröme,

vigasza.

Mulandó az élet

Itt értem el célom

Nálad találom fel

Szerelmes Jézusom

Itt találkozhatom már

Kedves jó apámmal

Kit a világháborúban sodort el a halál.

Mindnyájatokat várunk az örök hazában.

Nyugodjatok meg az Isten akaratában.

Szorgalmad csak jóságod múlta felül

Megjutalmaz érte az úr: örülj

Pihenj békén a kereszt tövében

Mindörökre veled van az Isten

 

Porladó testünket hideg hant takarja

Örök álmunkat senki sem zavarja

Térkép