Babócsa település híres embere

<<< Kenéz Sándor

Kenyeres Lajos

nemes Kercsmár Dénes >>>

kanonok
Babócsa
Babócsai temetõ kiemelt sírhelye a kereszt elõtt

1860. július 7-én született Keszthelyen. A gimnáziumot szülővárosában, majd Budapesten, Nagykanizsán végezte, ahol 1879-ben érettségizett. Még ebben az évben felvették a veszprémi szemináriumba. 1883. július 2-án szentelték pappá. Káplán Lesencetomajon, majd a következő évben már udvari káplán a Somssich családnál Somogysárdon. 1890-ben zsinati vizsgát tett. 1894-ben került Babócsára plébánosnak. Plébánosi működése alatt épült a babócsai és bolhói templom, valamint mindkét helyen a kultúrház. Tevékenységének különlegessége, hogy a lugasos szőlőműveléssel országos hírnévre tett szert. Közéleti szereplését jelzi az is, hogy 1907-ben megalakította a Babócsai Fogyasztóvédelmi és Értékesítési Szövetkezetet. 1895-tõl szentszéki ülnök, majd 1914-tõl kanonok. 1920-ban kinevezik veszprémi kanonoknak. 1929-tõl április 15-én hunyt el. Volt hívei Babócsára szállíttatták holttestét, és ott temették el a temető nagykeresztje előtti sírboltjában.