Nagyatád település híres embere

<<< Kenedy Ferenc

Kenéz Sándor

Kenyeres Lajos >>>

református lelkész
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ II. 4. 43.

1910-ben Dabon született Pest megyében agrár értelmiségi családban. Kunszentmiklóson volt diák, a teológiát Pápán végezte kitűnő eredménnyel. Nyelvérzéke kitűnő volt: a latin, görög mellett angolul és héberül is tanult. 1935-ben egy évig a skóciai St. Andreus-i egyetemen folytatta tanulmányait, 1936-ban Csurgón internátusi nevelőtanárként dolgozott már. 1937-ben Nagykanizsán, 1938-39-ben Kaposváron segédlelkész. Mint fiatal házas költözött a lelkészlakba a szerény egyházközség papjaként. A jövőt derékba törte a háború, a templomot felrobbantották. Az országban az õ templomát állították először helyre. Tildy Zoltán köztársasági elnök látogatással méltatta a lelkesedését. A nehéz időkben angol nyelvórákat adott a sok magántanulójának. Felesége nem taníthatott az iskolában. Esperesi kinevezését nem fogadta el, csak hittant oktatott. Gyermekei nagy nehézségek árán tanulhattak. „Nagyatád Városért” kitüntetést kapott 1994-ben. 1979-ben hunyt el.