Kaposvár - Hősök temploma település híres embere

<<< Dr. Boldizsár Ferenc

Boldizsár József

Bolla Antal >>>

püspöki tanácsos, tanfelügyelő
Kaposvár - Hősök temploma

1898. január 15 - én született a Veszprém megyei Kertán. A gimnáziumi tanulmányait Veszprémben a piaristáknál végezte. 1918 - ban érettségizett. A háború utolsó évében az orosz, a szerb és az olasz fronton is szolgált. Tartalékos hadnagyként vették fel a veszprémi szemináriumba 1918 - ban. 1922. július 2 - án szentelték pappá. Elsőként káplánként szolgált Attalán. l923 - ban Kaposváron a Jézus Szíve plébánia hitoktatója, majd 1929 szeptember 1-jétõl adminisztrátora lett. Nevéhez fűződik a kaposvári Jézus Szíve - plébánia Hősök templomának építése 1925 - 27 között, teljes felszerelése, színes ablakok beszerzése. A templom építésével egy időben épült fel a plébániaház is. Boldizsár József „ a kalapos plébános” hívei adakozásából építette a templomot és a plébániát. 1932 - ben akciót indít annak érdekében, hogy az új templomot a háborúban elesett hősök tiszteletére nevezzék el Hősök templomának. Az újabb gyűjtő munka eredményeként a templom belső falán márványtáblákat helyeztek el. A nevek felvésésére azonban a pénzhiány miatt nem kerülhetett sor. A munkát 2001 -ben a Mártírok és Hősök Közalapítvány fejezte be. Plébánosi tevékenysége alatt került sor a templomban a márványoltár felállítására, négy harang beszerzésére, orgona beszerelésére. 1931-ben tett zsinati vizsgát. 1936-tól püspöki tanácsos, helyettes esperes és tanfelügyelő. 1937-ban kanonokká nevezik ki . 1947 –ben plébános lett Oroszlányban. 1973. május 5 - én hunyt el. Kérésének megfelelően Kaposváron a Hősök templomában helyezik örök nyugalomba.