Kaposvár - Zsidó temető település híres embere

<<< Kún János

Kunffy Adolf

Kunffy Lajos >>>

gazdálkodó, majd katona
Kaposvár - Zsidó temető

Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának tagja. Balatonfőkajáron született 1838. december 19-én. Szülei szerették volna, ha folytatja a kereskedést, mint családi hagyományt, ezért Nagykanizsán elvégezte a kereskedelmi iskolát. A szakmai gyakorlat megszerzése érdekében Triesztbe utazott. Itt értesült arról, hogy Garibaldi vezetésével küzdelem folyik az egységes Itália megvalósításáért. A fiatalember már korábban is rajongással emlékezett az 1848-as forradalomra és szabadságharcra. Alig múlt 20 éves, amikor csatlakozott Garibaldi légiójához. A magyar szabadságharc emigránsaiból és katonáiból magyar légió is alakult, amelynek Vetter Antal altábornagy volt a parancsnoka. Később Nápolyba vezényelték, ahol Teleky Sándor ezredes, majd Czirjék Adolf százados tolmácsa és segédtisztje volt. 1864-ben hazatért Magyarországra. Az olasz-osztrák határon letartóztatták, de néhány nap múltán szabadon engedték. Hazatérése után szüleit Somogyban találta, akik a kereskedés mellett gazdálkodással is foglalkoztak. Kaposmérő közelében, Ebédvesztő pusztán volt kisebb birtokuk. Miután hazatért Kaposvárra, a hatóságok közölték, hogy Somogy megyét csak főispáni engedéllyel hagyhatja el. Apja összeköttetései révén később azonban rehabilitálták. Kunffy Adolf Orciban birtokot bérelt és azon gazdálkodott. 1868-ban házasságot kötött Hochsinger Herminával, aki Veszprémből származott. A Kunffy házaspárnak négy gyermeke született. Egyik gyermekük, Lajos, a későbbi híres festőművész.

Kunffy Adolf apjának, Kohn Simonnak a tulajdonába került az 1870-es évek végén, Somogytúron, az egykori Bosnyák kúria, a hozzátartozó 4 holdas zártkerttel, majorokkal és egy 790 holdas birtokkal. 1890-ben a birtokot teljes egészben fiának adta át. Kunffy Adolf viszont 1905 májusában, Lajos fiára íratta a birtokot. Eleinte apa és fia közösen gazdálkodott, majd 1909-től fia egyedül gazdálkodott a birtokon. 1909-ben olaszországi élményeiről könyvet írt „Itáliában a magyar légiónál” címmel.

Később a megyeszékhely köz- és társadalmi életének, valamint a zsidó hitközségnek jelentős polgárává vált. Idős korára a nemességgel járó Somogytúri előnevet és a Kunffy név 2 f-es használatát magától Ferenc Józseftől kapta. 96 évet élt. 1934. március 4-én Kaposváron bekövetkezett halálakor rokonai, barátai és a város diáksága ünnepélyes tisztelettel vettek végső búcsút az utolsó garibaldistától.