Somogytúr település híres embere

<<< Kunffy Adolf

Kunffy Lajos

Kutasi István >>>

festőművész
Somogytúr
egykori lakóházának kertje

1869. október 2-án született Orciban. Apja földbérlő gazdálkodó volt. A család Kaposvárra költözött, csak nyaranta mentek ki Somogytúrra, a családi örökség révén kapott birtokra, ahol az apa, Kunffy Adolf dolgozott. Elemi iskolai és középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte. A fiatal Kunffy rajztehetsége már elemista korában feltűnt, az Olaszországból Kaposvárra költöző Luigi Galimberti, azaz Galimberti Alajos és Koroknyai Ottó festőművészek is foglalkoztak vele. Érettségi után a jogi egyetemre ment, de ezzel párhuzamosan a Mintarajziskola óráit is látogatta. Jogi diplomájának megszerzése után Münchenben Hollósy Simonnál, majd Párizsban a Julian Akadémián B. Costant és J. P. Laurens növendékeként festeni tanult. Párizsban hosszabb ideig állandó műtermet tartott, de a nyarakat mindig Somogytúron töltötte. 1896-ban a nagybányai festőiskolában dolgozott. 1897-ben hazatért és befejezte jogi tanulmányait. 1901-ben megnősült és Párizsba költözött feleségével. Itt születet fiúk, Zoltán. Nyaranként hazalátogatott családjával Somogyba. 1905-ben a francia festők kollektív kiállítását szervezte meg Budapesten, amiért a francia állam becsületrenddel tüntette ki. A somogyi napfényes tájakat és a somogyi nép életét ábrázoló hangulatos képei közül többet a Magyar Nemzeti Galéria őriz. Az első világháború miatt nem tudott párizsi otthonába jutni, ezért nagypolgári otthonát Budapesten rendezte be. Apja 1919-ben íratta rá a somogytúri kúriát és a birtokot. Ebben az évben átépíttette a kúriát és nagyméretű műtermet alakíttatott ki.  Nyaranta lejárt Somogytúrra, gazdálkodással, fejlesztéssel foglalkozott az örökölt birtokán. 1934-ben költözött végleg Somogytúrra, élete utolsó évtizedeit itt töltötte, ahol szinte haláláig dolgozott, és állandó kiállítója volt a Fővárosi Tárlatnak. 1913-ban Párizsban, 1924-ben, 1953-ban és 1960-ban Budapesten volt gyűjteményes kiállítása.

A kaposvári művészélet aktív alakítója volt, ő rendezett először Rippl-Rónai Ödön összezsúfolt képeiből kiállítást. A második világháborúban ezer képe elveszett, megrongálódott. Az akkori politikai helyzet miatt birtokát az új társadalmi rend felszámolta, de művészi tekintélye megóvta őt a személyes meghurcoltatástól. Somogytúron, volt kúriájában életművéből állandó kiállítás látható. 1962. március 12-én Somogytúron hunyt el. Kívánságára kúriájának kertjében helyezték örök nyugalomra. Kunffy Lajos alkotásainak száma közel 2000 darabra tehető. Nagyrészt olajfestményeket, de olajvázlatokat, pasztellképeket, rajzokat, akvarelleket és egy-két szobrot is alkotott. Európa számos múzeumában – Párizs, Róma, Milánó, Bukarest, Budapest – és főként magángyűjteményekben találhatók meg művei. Kaposváron néhány száz műve van magántulajdonban. A legteljesebb gyűjteményét a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum őrzi: több mint 300 olaj-, pasztellfestmény és grafika.