Várda település híres embere

<<< Záborczky Jenő

Záborszky család

Dr. Zádori László >>>


Várda
Várdai temetõ

1263-ban IV. Béla királytól kapták adományként. A család egyik ága Zala megyében telepedett le. Ebből az ágból való Záborszkyak telepedtek le Várdán is. Záborszky Mihály 1800-1807 között főszolgabíró, majd másodalispán volt. A családból kitűnik Záborszky Alajos író, politikus, akit közéleti tevékenysége miatt nemcsak a megyében, hanem országosan is elismertek. 1848-ban országgyűlési képviselő, és annak jegyzője Debrecenben, majd miniszteri titkár, tanácsos és kormánybiztos. A szabadságharc leverése után a császári hadbíróság halálra ítélte. Súlyos betegsége miatt az ítélet végrehajtását elhalasztották, végül kegyelmet kapott. 1861-ben a lengyeltóti kerületben országgyűlési képviselővé választották, amelyet betegsége miatt nem fogadott el. Ebben az évben jelent meg utolsó műve „Az osztrák politika árnyéka” címmel. 1862. április 5-én hunyt el.