Újvárfalva település híres embere

<<< Noszlopy Antalné

Noszlopy család

Dr. Noszlopy Gáspár >>>


Újvárfalva

Régi Veszprém vármegyei család mely ott már a Hunyadiak korában is birtokos volt. Idővel átszármazott Vas vármegyébe, ahol 1726-ban id. és ifj. Noszlopy János és Miklós nemesdömölki lakosok I. Ferdinándnak Szapolyai János Noszlop helyére szóló adományát megerősítő 1528. évi oklevelével igazolták nemességüket. Vas vármegyéből származott Noszlopy Antal vármegyénkbe Vrácsikra és hirdetette ki 1804-ben nemességét. Felesége Sziniczey Bárány Júlia. Gyermekeik Antal (szül. 1813.) ügyvéd, Pál (szül. 1814.) birtokos, Gáspár (szül. 1822.) 1843-ban kir. táblai jegyző, később alszolgabíró. 1849-ben kormánybiztos és Titusz (szül. 1828.) Noszlopy Antal nejével, Gorove Annával elköltözött a vármegyéből. A somogyi ágat Titusz folytatta. A család címere: kék pajzsban lebegő aranykoronán nyugvó, aranymarkolatú görbe kardot tartó vörösmező jobbra nyúló kar. Sisakdísz: a koronán nyugvó pajzsbeli kard. Takaró: kék-arany vörös-ezüst. Noszlopy Titusz (1846-1879. július 21.) Sírfelirat: "Szeretetünk jeléül népe és gyermeke"