Nagyatád település híres embere

<<< Noszlopy család

Dr. Noszlopy Gáspár

Noszlopy Titusz >>>

ügyvéd
Nagyatád
Nagyatád Központi temetõ I. 2. 52.

1857-ben született. A Noszlopyak már a Hunyadiak korában földbirtokosok voltak. I. Ferdinándtól 1528-ban nemességet kaptak, Szapolyai Jánostól pedig a veszprémi Noszlop községre szóló adománylevelet. Antal megyei táblabíró, mellette szorgalmasan ír, fordít. Gáspár 1849-ben kormánybiztos, õt 1853-ban kivégezték. Noszlopy Titusz fia dr. Noszlopy Gáspár ügyvéd őépítette a későbbi főszolgabírói lakást az Iskola utcában. (Ma Mártírok utca, az épület az ÁFÉSZ irodája) Jeles, közéleti személyiség volt dr. Noszlopy Gáspár. 1924-ben hunyt el, a Központi temetőben helyezték örök nyugalomba.