Nagyatád település híres embere

<<< Mezei Pál

Mezey Károly

Mezőcsokonyai kép >>>

iparos
Nagyatád
Nagyatád, Központi temetõ II. 8. 30.

 

1874-ben született. Nagyatádi iparoscsalád gyermeke volt. Édesapja asztalosmester, unokái szerint „Mátyás, a világjáró” jelzőt érdemelte ki. Vándorlegényként végigjárta Európát, hogy mesterségét minél jobban kitanulja. Sok gyermeke közül Károly szabóinas, majd Budapesten segéd lett. Később úri szabóként dolgozott, a szakma kiválósága volt. A Katolikus Legényegylet támogatásával Münchenbe került két és fél évre. Közben benevezett a Párizsi Világkiállításra. Az általa készített felöltővel második díjat nyert. Utána pár évig Franciaországban maradt, franciául is megtanult. Miután hazatért Nagyatádra, családot alapított, feleségével hét gyermeket nevelt fel. Keze alól csak igényes munka került ki. Üzletfelei Bécsből, sőt Amerikából is vele készíttették el alkalmi ruháikat. Lányai emlékeiben úgy él, mint a szelídség, jóság megtestesítője. Tisztességes, vallásos, családját szerető ember volt. Életútja az iparosok régi jelmondatát példázza:” Isten áldja a tisztes ipart!” Leánya, Mezey Magdolna amatőr festő, gyönyörű képei több hazai kiállításon szerepeltek. Mezey Károly 1951-ben hunyt el, a nagyatádi központi temetőben helyezték örök nyugalomba.