Csököly település híres embere

<<< Mezei Imre

Mezei Pál

Mezey Károly >>>

református lelkész
Csököly
Csökölyi református temetõ

1815-ben született Magyaregresen. Iskoláit Csurgón, Debrecenben és Bécsben végezte. 1842-ben kötött házasságot Szabó Teréziával, Szabó Gergely lelkész lányával. Házasságukból négy gyermek született: János és Pál lelkészek lettek, Dóra lányuk Fodor Károly zákányi postamesterhez ment feleségül, míg másik lányuk Héjjas Pállal kötött házasságot, aki felszentelt pap és gimnáziumi tanár lett Csurgón. 1842-59-ig Kisbajomban szolgált, 1885-ig Csökölyben. 1848-1867-ig lelkész vizsgáló cenzor és egyházmegyei tanácsbíró Gyászbeszéde Sárközy Albert felett Pápán 1860-ban nyomtatásban megjelent. Tagja volt a megyei iskolaszéknek. Az õ irányításával nyolc iskolafelügyelő körlelkésszel látogatták a belső -somogyi esperesi kerület református elemi iskoláit. Esperes 1867-79 között, de lemondott tisztségéről. 1885-ben hunyt el Csökölyben.