Mesztegnyő település híres embere

<<< Huchthausen Lajos

Hunyady család

Huszanik József >>>


Mesztegnyő

Somogy vármegye nagybirtokos családja. Arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy somogyi birtokait vérségi leszármazás vagy vásárlás után nyerte. Első ismert egyenes őse Hunyadi Nagy András, aki 1607-ben nyer címeres levelet Rudolf császártól. Felesége Viszocsányi Borbála volt. Fiuk Ferenc (1653 - 1690.) Gordovai Fánchy Katalint vette el, akinek ősei 1403 - tól birtokolták Kéthelyt és tartozékait. Későbbi leszármazottjuk Hunyady András 1693 ban Bars vármegye alispánja majd 1709 - től alnádor. Fia, József 1736 - ban már birtokkal rendelkezik Kéthelyen. Gyereke nem lévén, öccse, Antal lett az örököse, aki 1745 - tõl a kéthelyi előnév használatára nyert jogosultságot. 1755 - ben a császártól grófi címet kapott. Leszármazottait a kéthelyi altemplomba temették. Az altemplomban nyugszanak: Kéthelyi birodalmi dr. gr. Hunyady József, cs. és kir. főudvarmester [1873. december 16. (Ürmény) - 1942. február 26. (Budapest)] gr. Hunyady Józsefné, született Riquet de Caraman-Chimay Magdaliene, cs. és kir. palotahölgy, a Souve Máltai lovagrend tb. hölgye (1879. május 29. - 1914. december 26.) gr. Hunyady Józsefné született Gabrielle Bellegaro grófnő (francia) cs. és kir. palotahölgy, a Souve Máltai lovagrend tb. hölgye [1890. június 17. (Grostellitz) - 1945. január 18. (Budapest)] Hunyady Alajos (1842. február 28. - 1892. február 29.) gr. Hunyady Henriette [1922. december 22. (Kéthely) - 1991. szeptember 18. (Eisenstadt)] Hunyady János az 1861-évi országgyűlésen Somogy megye Lengyeltóti kerületének képviselője, (1826-i augusztus 7-én ) Kéthelyi gr. Hunyady József, cs. és kir. kamarás (1801. január 13. - 1869. martius 9.) Hunyady Henriette grófné, született Liechtenstein herczegnő (1806. ápril hó 1. - 1886. június hó 16.) Hunyady Imre, cs. és kir. kamarás, Őfelsége valóságos belső titkos tanácsosa (1827. július 22. - 1902. június 8.) Radványi gr. Győry Felice, csillagkeresztes és néhai császárné és Királyné Őfelsége palotahölgye (1842. február 12. - 1913. november 5.) Hunyady László cs. és kir. kamarás, Aranysarkantyús lovag (1876. július 15. - 1927. március 18.)

 ILLUSTRISSIMUS DOMINUS

LIBER BÁRÓ JOHANNES

NEPOMUCENUS HUNYADY

De KÉTHELY S.C.R. ÁPRICAE

MATTIS CAMERARIUS

NATUS DIE 14 OKTOBRIS 1735

DENATUS DIE 22 AUGUSZTI 1792

(Itt nyugszik a kiváló Úr Hunyady János báró, Kéthelyi kamarás, aki 1735 október 14-én született és meghalt 1792 augusztus 22-én.)

ILLUSTRISSIMA DOMINA

COMITISSA GABRIELLA

AB HUNYADY, NUPTA

COMITISSAA SAURAU, NATA

DIE 7a ÁPRILIS 1797 DENATA

DIE 17a NOVEMBRIS 1821

(Itt nyugszik a kiváló Hunyady Gabriella, a feleség, aki 1797 április 7-én született és meghalt 1821 november 17-én.)

ILLUSTRISSIMUS DOMINUS

COMES JOSEPHUS HUNYADY

De KÉTHELY S.C.R.

ÁPLIC MATTIS

CAMERARIUS,

NATUS DIE 17a NOVEMBRIS 1773.

DENATUS DIE 15a JANUÁRII 1822.

(Itt nyugszik a kiváló Úrunk Hunyady József, a Kéthelyi kamarás, aki 1773 november 17-én született és meghalt 1822 január 15-én.