Marcali település híres embere

<<< Jutai kép

Kõszeghy Antal

Dr. Kõszegi Iván >>>

Antal címzetes apát, kanonok
Marcali
Marcali temetõ IX. É. szegély 3.

1886. október 21-én Karádon született. Érettségi után orvostanhallgató lett, majd 1908 szeptemberében a veszprémi szemináriumban folytatta tanulmányait. 1912-ben szentelték pappá. Káplán volt Mernyén, Zalaszegváron, majd ismét Mernyén, Gyulakeszin, Tapolcán és Veszprémben. 1920. július 1-jétõl hitoktató és gimnáziumi hittanár Kaposváron. A zsinati vizsgát 1920. szeptember 22-én tette le. 1921. szeptember 1-jétől plébános Nágocson, majd Marcaliban 1931-tõl. Először helyettes esperes, majd kerületi esperes. Marcali működése alatt kálváriát, legényegyleti székházat, katolikus fiúiskolát építtetett. Tataroztatta a templom belsejét, rendeztette, bekeríttette és fásította a plébánia és a leányegyházak temetőit. Boronkán renováltatta a templomot kívülről. Bizén a templomtornyot burkoltatta, három harangot szerzett hozzá. Az egyházmegyében elsőnek vezette be az aratást kezdő és befejező körmenetet. Tevékeny és tartalmas missziós tevékenységet folytatott megyeszerte. 1976-ban hunyt el.