Csököly település híres embere

<<< Kõszeghy Antal

Dr. Kõszegi Iván

K. Pap János >>>

katolikus esperes
Csököly
Csökölyi katolikus temetõ

1921. május 3-án született Hajmáskéren (Veszprém megye) Kőszegi István postaforgalmi igazgató és Berkovics Anna szülőktől. A gimnáziumot Veszprémben járta, 1939-ben érettségizett. A kisszemináriumnak 1836-tól volt növendéke. A teológiát 1939-44-ig végezte. Pappá szentelték 1944. április 2-án. Először káplán Felsőiszkázon, 1945-tõl adminisztrátor Somlóvásárhelyen. Még ez évben Veszprémbe ment káplánnak a Szent Margit templomba. Középiskolai hittanári képesítést szerzett, és hittanárként dolgozott Kaposváron 1947. szeptember 1-től. Kánonjogból doktori fokozatot nyert. 1948-tól ideiglenes káplán Kőröshegyen. Zsinati vizsgát tesz erkölcstanból és lelkipásztorkodásból 1950-ben. Címzetes esperes 1972. január 21-tõl, kerületi esperes 1981-tõl. 1989-ben hunyt el.