Gyékényes település híres embere

<<< Rónai Adolf

Ross József

Rostás Károly >>>

lelkipásztor
Gyékényes
Gyékényesi temetõ

1808. június 1-jén született Szentgyörgyváron (Zala megyében) Ross József községi jegyző és Tánczos Erzsébet szülőktől. A filozófiát Szombathelyen, a teológiát Veszprémben végezte. Pappá 1831. augusztus 31-én szentelték. Eztán káplán Zalamerenyén, majd adminisztrátor Gyékényesen 1845. november 15-tõl. Lelkipásztori munkája áldozatkészségét, fejedelmi bőkezűségét, fáradhatatlan buzgóságát, szívós kitartását hirdeti. Gyékényesen berendezte és kifestette a templomot, és felépíttette a tornyát 1887-ben. Hírneves gyógyász volt. Végrendeletében 5000 ezüstforintot hagyott az egyházmegyei Papi Nyugdíjintézetre. 1893. december 19-én hunyt el. A gyékényesi temetőben nyugszik hívei között, akiknek igaz tanítója, testi-lelki orvosa volt 48 éven át.