Csököly település híres embere

<<< Szabó Ferenc

Szabó Gergely

Szabó Gyuláné >>>

református lelkész
Csököly
Csökölyi református temetõ

1821-28 között rektor volt Csurgón. 1826. március 21-én, mint rendes lelkész érkezett Csökölybe. Felesége Szentgyörgyi Erzsébet. Hat gyermekük született, azonban négy ezek közül meghalt. Leánya, Teréz Mezei Pál, későbbi esperes felesége lett, fiúk, József szintén lelkész lett. Szabó Gergely működése idején épült a jelenlegi református templom 1856-58-ig. Törekedett a két vallási felekezet közti jobb viszony kialakítására. Erre az is enged következtetni, hogy gyermekei keresztszülei között találhatók Nagy József vagy Tallián Miklós, katolikus plébánosok. Népszerűségét bizonyítja, hogy a lelkész házaspár neve 25 alkalommal szerepel mint keresztszülők az anyakönyvben. 1859-ben hunyt el. Földi maradványait a csökölyi református temetőben helyezték örök nyugalomba.