Országos védelem alatt álló sírok

 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. §. (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetőket, hősi temetőket, hősi temetkezési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság határozza meg. E felhatalmazás alapján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Somogy megyében a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi kiemelkedő személyek sírját. A védettség közzététele a Magyar Közlönyben és a Hivatalos értesítőben történt.
 
 
Kaposvár
 
Keleti temető:
 
Adorján József (úszóedzõ, császári és királyi 44. gye. tart. százados, Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonatiszt)                         
V. szegély 51. sír

Borka Géza
(költő, író, pedagógus)                                                     
XI. urnafal 9. urnafülke
 
Gönczi Frenec (etnográfus, folklorista, muzeológus, vármegyei tanfelügyelő)                
XXII. szegély 27. sír
 
Hoss József (katolikus pap, kanonok, nagyprépost, egyháztörténész, etnográfus, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő)                                     
XI. szegély 15. sír
 
Kisfaludy Atala (költő, író)                                                                 
„A” szegély 14. sír
 
Merész László (arany vitézségi érmes hadnagy, költő, író, publicista)
V. szakasz 1. sor 3. sír
 
Monspart Gábor (huszár ezredes, lovaglótanár)                                  
II. szakasz 19. sor 5. sír

Rippl-Rónai József
(festőművész)                                                      
XIV. szegély 1. sír
 
Roboz István (költő, író, publicista, lapszerkesztő, levéltáros)                            
VII. szegély 17-18. sír
 
Roboz Zoltán (természettudományi író, festő, grafikus)
VII. szegély 17-18. sír
 
Sasvári József (arany vitézségi érmes tizedes) 
III. szakasz 27 .sor 3. sír
 
Szalay Fruzina (költő, író, műfordító)                                                            
„A” szegély 14. sír
 
Szász Endre (festő, grafikus, iparművész)                                                                   
V. szegély 47. kripta
 
Nyugati temető:

Balázs János
(festő, grafikus)                                                            
I. szakasz 11.sor 15-16-17.sír
 
Gutheil Jenő (katolikus pap, kanonok, pápai prelátus, teológiai tanár, levéltáros, történész, egyházmegyei főtanfelügyelő)                                  
VI.szakasz 11-12.sor 3-4-5-6.kripta
 
 Izraelita temető:
 
Bergel József (orvos, hebraista, író)                                                    
régi parcella
 
 
Balatonboglár
 
Attila úti köztemető:
 
Gaál Gaszton (képviselő, főispán)                                                      
II. szakasz 4. sor. 157. sír
 
Plébániatemplom
 
Varga Béla (katolikus pap, nemzetgyűlési elnök)
 
 
Balatonlelle
 
Köztemető
 
Álgya-Pap Sándor (altábornagy, honvédelmi államtitkár)                    
V. szakasz 1. sor 28. sír
 
Breznay Béla (katolikus pap, egyetemi tanár, lapszerkesztő)     
IV. szakasz 13. sor 4. sír
 
Kiss Károly (kémikus, fizikus, egyetemi magántanár)               
V. szakasz 6. sor 29. sír
 
 
Balatonszemes
 
Köztemető
 
Latinovits Zoltán (színművész)                                               
IV. szakasz 25. sír
 
Mócsy János (állatorvos, egyetemi tanár, akadémikus)             
IV. szakasz 26. sír
 
Vásárhelyi János (vezérőrnagy, kartográfus)                          
IV. szakasz 255. sír
 
 
Csokonyavisonta
 
Református temető
 
Nagyatádi Szabó István (politikus, miniszter)                          
Hrsz. 338.
 
 
Csurgó
 
József A. u. Központi temető
 
Hőke Lajos (jogász, levéltáros, publicista)                                           
V. szakasz 12-13-14-15. sor 1. sír
 
Református Gimnázium előparkja
 
Nagyváthy János (mezőgazdász, a keszthelyi Georgikon igazgatója)
 
 
Gölle
 
Köztemető
 
Fekete István (író)                                                                 
Szent Vendel kápolna keleti oldal
 
 
Jákó
 
Köztemető
Wellmann Oszkár (állatorvos, biokémikus, képviselő, akadémikus)
 
 
Kadarkút
 
Mikei úti temető
 
Jálics Ernő (szobrász)                                                                       
II. szakasz 2. sor 4. sír
 
 
Kőröshegy
 
Régi temető
 
Gaál György (református lelkész, esperes, az 1848-as szabadságharc résztvevője, 1850-1856-ig raboskodott)                                                                   
 
 
Kötcse
 
Köztemető
 
Miklós Ödön (református lelkész, egyháztörténész)
336. hrsz.
 
Nagyatád
 
Központi temető
 
Somssich József (politikus, külügyminiszter)                             
I. szakasz 3. sor 39. sír
 
 
Nagybajom
 
Köztemető
 
Gyergyai Albert (műfordító, író)                                                         
2004. sír                                  
 
 
Nikla
 
Berzsenyi Dániel egyházas- és nagyberzsenyi (költő, író, az MTA tagja)
 
 
Siófok
 
Kele utcai temető
 
Együd Árpád (folklorista, néptánc-koreográfus, muzeológus)                           
XII. szegély 12. sír
 
 
Somogytúr
 
Emlékmúzeum parkja
 
Kunffy Lajos (festő, grafikus)
 
 
Somogyvár
 
Szent Egyed bencés apátság
 
Szent László király első sírhelye                                                        
Hrsz. 150.
 
Széchenyi kastély kápolna kripta
 
Széchenyi Imre sárvár-felsővidéki gróf (agrárpolitikus, kormánybiztos, gazdasági
és demográfiai író, publicista, a Főrendiház tagja)                                             
Hrsz. 617/1.
 
 
Zamárdi
 
Temető
 
Margó Ede (szobrász)                                                                       
I. szakasz 5. sor 5. sír