Köszönet

KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ
 
F ő i g a z g a t ó

                                             7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.                                             

 
Puskás Béla

Somogy Temetkezési Kft.

ügyvezető igazgató
részére
 
Kaposvár
Mező u. 2
7400
 
Tisztelet Igazgató Úr!
 

Dr. Gáspár Ferenc főorvos úrtól értesültem arról, hogy a Keleti temetőben, kórházunk első orvosa, Vágner Károly nyughelyének megváltási ideje lejárt és a sírhely eladásra, meghirdetésre került.

 

Gáspár Ferenc az előttünk járó nagy egyéniségeket megillető tisztelet megadásának lehetőségével kapcsolatosan kereste meg az igazgató urat, és Ön nagyvonalú segítségéről biztosított bennünket, amikor felajánlotta annak lehetőségét, hogy nem adják el a sírhelyet, hanem védetté nyilvánítják, ezzel lehetővé teszi, hogy egykori orvosunk emlékét méltóképpen megőrizhetjük, és a megváltás anyagi terhei kiküszöbölhetők.

 

Természetesen ehhez kapcsolódó kérését, a sír folyamatos gondozásával kapcsolatosan a kórház maradék nélkül teljesíti. Az intézet kertészének az ezzel kapcsolatos utasítást kiadtam.

 

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni Önnek a kórház iránt tanúsított lojalitásáért, amivel hozzájárult a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosa, Vágner Károly emlékének megőrzéséhez.

 
Kaposvár, 2011. január 4.
 
                                                                       Köszönettel.