Köszönet

Somogy Temetkezési Kft.

 
Puskás Béla
igazgató úrnak
 
Kaposvár
Mező u. 2.
7400
 
 
Igen Tisztelt Igazgató Úr!
 

A mai elüzletiesedett és elszemélytelenedett világban szokatlan eseménynek lettünk örömteli részesei. Valaki, valakik kéretlenül, önzetlenül egy nemes ügy érdekében vállalták, hogy puszta emberségből, ellenszolgáltatás nélkül véghezvigyék azt, ami a múlt feledésébe merült volna végleg. Egy csodálatos összmunka eredménye volt, hogy a védetté nyilvánított sírok helyrehozása megtörténjék, mégis, az én kedves, fiatalkori ismerősöm, Ruisz Györgyné elmondása alapján Ön volt az, aki ennek a nemes vállalásnak mindvégig aktív előmozdítója volt. Ezért a magam és nővérem, Zsoldos Gézáné nevében, akik közvetlenül vagyunk érdekeltek drága nagyapánk, dr. Pongrácz Károly révén, de családjaink nevében is szeretném kifejezni a legőszintébb elismerésünket és köszönetünket Önnek azzal a kívánsággal, hogy amit Ön tett, azt az Úr Isten bőségesen „fizesse vissza” egészségben, erőben, családja boldogulásában.

 

És még egyet: azzal tudom csak meghálálni amit Ön tett, hogy nagyobb unokáimnak (a 7 közül) elmondtam, hogy „Véssétek jól a szívetekbe, hogy igenis vannak még olyanok ebben az országban, akik képesek önzetlenül is jót cselekedni. Róluk vegyetek példát, ti vagytok az új generáció, ne feledkezzetek meg arról, hogy a nagy elődöknek hálával tartoztok, és ezért tenni is kell valamit!”

 
Még egyszer őszinte köszönettel és szívélyes üdvözlettel:
 
 
Dr. Magay Tamás (Dr. Pongrácz Károly unokája) és családja
 
Budapest, 2003. november 22.