Javadalmazások

A 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet alapján

Puskás Péter Gábor ügyvezető igazgató

1. Személyi bruttó alapbér                                769.870 Ft/hó

2. Prémium az üzleti terv teljesítése esetén az alapbér 100 %-a.

 

Vezető tisztségviselők                                    

                                                                havi bruttó tiszteletdíj

Kruppai Győző felügyelő bizottság elnöke            154.870 Ft

Balatinácz Pál felügyelő bizottság tagja                119.590 Ft

Vajda Imréné felügyelő bizottság tagja                  119.590 Ft

 

Megbízási díjon felül egyéb járandóságban nem részesülnek.

Jogviszony megszüntetésére járó juttatások: semmilyen járandóság
nem illeti meg a tisztségviselőket.