Javadalmazások

A 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet alapján

Puskás Béla ügyvezető igazgató

1. Személyi bruttó alapbér                                601.485 Ft/hó

2. Prémium az üzleti terv teljesítése esetén az alapbér 100 %-a.

 

Vezető tisztségviselők                                    

                                                           havi bruttó tiszteletdíj

Kruppai Győző felügyelő bizottság elnöke            120.995 Ft

Stier Sándor felügyelő bizottság tagja                     93.435 Ft

Vajda Imréné felügyelő bizottság tagja                    93.435 Ft

 

Megbízási díjon felül egyéb járandóságban nem részesülnek.

Jogviszony megszüntetésére járó juttatások: semmilyen járandóság
nem illeti meg a tisztségviselőket.