Közhasznúsági jelentés 2011.

Tartalom
 
 

1.    Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2.    Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása

5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7.    A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 
A szervezet alapadatai:
 

1. Elnevezés: Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

2. Képviselő:Petrich Csaba

3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

5. Adószám: 18783425-1-14

6. Statisztikai számjel: 18783425 9499 569 14

7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

8.    Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.100/2005/3.

                                                                           2005. november 10.

10.    A szervezet céljának rövid leírása:

A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem.

 
 
 

1.     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú

egyszerűsített éves beszámolója

 
 
 
1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4

                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 
 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 
 
2
0
1
1
 
 
 
 
Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 
 
 
Keltezés:

Kaposvár, 2012. május 02.

 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
 
 
P.H.
1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 
2
0
1
1
ÉV

adatok E Ft-ban

 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
B
c
d
e
1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
0
 
0
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

0
 
0
11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 
 
 
12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

0
 
0
13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

0
 
0
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
0
 
0
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
 
 
 
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 
 
 
18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

 
 
 
19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 
 
 
25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

0
 
0
 
Kaposvár, 2012. május 02.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
1
ÉV
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

0
 
0

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 
 
 
3

           a) alapítótól

 
 
 
4

           b) központi költségvetéstől

 
 
 
5

           c) helyi önkormányzattól

 
 
 
6

           d) egyéb

 
 
 
7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
8
        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 
 
 
9

        4. Tagdíjból származó bevétel

 
 
 
10

        5. Egyéb bevétel

 
 
 
11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

 
 
 
12

C. Összes bevétel (A + B)

0
 
0
13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0
 
0

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
16

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
17

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
19

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0
 
0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
23

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
24

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
26

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2012. május 02.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
1
8
7
8
3
4
2
5
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
1
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
   F. Összes ráfordítás (D. + E.)
0
 
0
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
0
 
0
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
0
 
0
32
              Tárgyévi eredmény (I. + J.)
0
 
0
 

Tájékoztató adatok

2011. év

 
33

A. Személyi jellegű ráfordítások

0
34
       1. Bérköltség

0

35
              ebből: - megbízási díjak

0

36

                          - tiszteletdíjak

0

37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38
       3. Bérjárulékok

0

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

 
 

Kaposvár, 2012. május 02.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 
 

Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány

Bevételek - Kiadások

2011. 01. 01 - 2011. 12. 31.

 
2011. 01. 01. nyitó
 
 

Bank (letéti számla)

0,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Nyitó összesen
0,00 Ft
 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
0,00 Ft
 
Tagdíjak
0,00 Ft
 

SZJA 1 %

0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Alapítványi bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Értékpapír kamat

0,00 Ft
 

Vállalkozási bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 
Bevételek összesen
0,00 Ft
 
 
 
Alapítványi kiadások
 
 

Védett sírok felújítása (Anyagköltség - festék)

0,00 Ft
 

Hirdetés, reklám

0,00 Ft
 
Bankköltség
0,00 Ft
 
Segély
0,00 Ft
 

Hatósági igazgatási díjak

0,00 Ft
 
Reprezentáció 
0,00 Ft
 

Késedelmi kamat

0,00 Ft
 
Kiadások összesen
0,00 Ft
 
 
 
2011. 12. 31. Záró
 
 

Bank (letéti számla)

0,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Záró összesen
0,00 Ft
 

Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.

 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2011. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

 
 
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2010.
2011.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0

 a.) magánszemély támogatása

 
 
 
 
 
 

 b.) egyéb támogatás

 
 
 
 
 
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 
 

Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0
Elkül. Alapok
-
0
SZJA 1 %
-
0

Megyei önkormányzatok

-
0

Települési önkormányzatok

-
0
Támogatás összesen:
-
0
 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 
 

Az Országos Kegyeleti Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 
Megnevezés
Előző év (2010.)
Tárgy év (2011.)
Munkabér
0
0

Egyéb személyi jellegű juttatás

0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az alapítvány kuratóriumi tevékenységét nem gyakorolta.

 
Kaposvár, 2012. május 02.
 

__________________________
Petrich Csaba

az Országos Kegyeleti
Közhasznú Alapítvány

képviselője