Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2009.

Tartalom *
 
 
1.) Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4.) A cél szerinti juttatások kimutatása
5.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7.) A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
 
A szervezet alapadatai:
 
1. Elnevezés: „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
2. Képviselő: Stier Sándor
3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.
5. Adószám: 18783432-1-14
6. Statisztikai számjel: 18783432 9499 569 14
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.059/2007/2., 2007. április 12.
                                                                     
 
 
 
 
Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
 
 
2
0
0
9
 
 
 
„ Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 

 

Keltezés:
    Kaposvár, 2010. április 26.
 
 
 
 
 
 az egyéb szervezet vezetője
             (képviselője)
 
 
P.H.
 
 
 
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
 
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
 
2
0
0
9
ÉV
 
adatok E Ft-ban

 

sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
B
c
d
e
1
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)
 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. – 10. sorok)
338
 
407
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10
IV. PÉNZESZKÖZÖK
338
 
407
11
C. Aktív időbeli elhatárolások
 
 
 
12
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)
338
 
407
13
D. Saját tőke (14. - 19. sorok)
338
 
407
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
100
 
100
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
251
 
238
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
 
 
 
18
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
- 13
 
69
19
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21
F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)
 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24
G. Passzív időbeli elhatárolások
 
 
 
25
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)
338
 
407
 

 

Kaposvár, 2010. április 26.
 
 
 
 
     az egyéb szervezet vezetője
                (képviselője)
 
 
 
 

 

1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 
2
0
0
9
ÉV
 
adatok E Ft-ban

 

 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
 
szám
Helyesbítése
 
A
b
c
D
E
 
1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
152
 
171
 
    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
 
2
        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
150
 
169
 
3
           a) alapítótól
 
 
 
 
4
           b) központi költségvetéstől
 
 
 
 
5
           c) helyi önkormányzattól
100
 
 
 
6
           d) egyéb
50
 
 
 
7
        2. Pályázati úton elnyert támogatás
 
 
 
 
8
        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 
 
 
 
9
        4. Tagdíjból származó bevétel
 
 
 
 
10
        5. Egyéb bevétel
2
 
2
 
11
B. Vállakozási tevékenység bevétele
 
 
 
 
12
C. Összes bevétel (A + B)
152
 
171
 
13
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
165
 
102
 
     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
 
14
          1. Anyagjellegű ráfordítások
147
 
 
 
15
          2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
 
16
          3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
 
17
          4. Egyéb ráfordítások
 
 
85
 
18
          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
18
 
17
 
19
          6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
 
20
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
 
0
 
      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
 
21
          1. Anyagjellegű ráfordítások
 
 
 
 
22
          2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
 
23
          3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
 
24
          4. Egyéb ráfordítások
 
 
 
 
25
          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
 
 
 
26
          6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
   Kaposvár, 2010. április 26.
 
 
 
 
 
     az egyéb szervezet vezetője
                  (képviselője)
 
 

 

1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
 
 
 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
 
 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 
2
0
0
9
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban

 

sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
 F. Összes ráfordítás (D. + E.)
165
 
102
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
0
 
0
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30
 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
 - 13
 
69
32
Tárgyévi eredmény (I. + J.)
- 13
 
69
 
 
Tájékoztató adatok
2009. év
 
 

 

33
A. Személyi jellegű ráfordítások
0
34
       1. Bérköltség
0
35
              ebből: - megbízási díjak
0
36
                          - tiszteletdíjak
0
37
       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
38
       3. Bérjárulékok
0
39
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
 

 

Kaposvár, 2010. április 26.
 
 
 
 
    az egyéb szervezet vezetője
               (képviselője)
 
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 
 
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2009. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
Bevételek – Kiadások
 
2009. 01. 01 - 2009. 12. 31.
 

 

2009. 01. 01. nyitó
 
 
Bank
338 034,00 Ft
 
Pénztár
           0,00 Ft
 
Nyitó összesen
338 034,00 Ft
 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
169 258 ,00 Ft
 
Tagdíjak
            0,00 Ft
 
SZJA 1 %
            0,00 Ft
 
Banki kamat
     2 009,00 Ft
 
Alapítványi bevételek összesen
 171 267,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
           0,00 Ft
 
Banki kamat
           0,00 Ft
 
Értékpapír kamat
           0,00 Ft
 
Vállalkozási bevételek összesen
           0,00 Ft
 
 
 
   Bevételek összesen
171 267,00 Ft
 
 
 
Alapítványi kiadások
 
 
Anyagköltség
          0,00 Ft
 
Hirdetés, reklám
          0,00 Ft
 
Bankköltség
 17 619,00 Ft
 
Segély
          0,00 Ft
 
Sírgondozás, filmszerkesztés
 85 000,00 Ft
 
Reprezentáció 
           0,00 Ft
 
Késedelmi kamat
           0,00 Ft
 
Kiadások összesen
102 619,00 Ft
 
 
 
2009. 12. 31. Záró
 
 
Bank
406 682,00 Ft
 
Pénztár
           0,00 Ft
 
Záró összesen
406 682,00 Ft
 
Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2009. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.
 
 

 

Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2008.
2009.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
 a.) magánszemély támogatása
 
 
 
 
 
 
 b.) egyéb támogatás
 
 
 
 
 
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
 
 
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2009. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.
 

 

Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0
Elkülönített alapok
-
0
SZJA 1 %
-
0
Megyei önkormányzatok
-
0
Települési önkormányzatok
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
85.000 ,- Ft
Támogatás összesen:
-
85.000,- Ft
 
 
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
 

 

Megnevezés
Előző év (2008.)
Tárgy év (2009.)
Munkabér
0
0
Egyéb személyi jellegű juttatás
0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
 
A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. Az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási és üzemeltetési tevékenységének elősegítése.
 
Kaposvár, 2010. április 26.
 
                                                                                    __________________________
                                                                                                    Stier Sándor
                                                                                           a „Mementó Somogy”
                                                                                          Közhasznú Alapítvány
                                                                                                   képviselője
 
 
* A közhasznúsági jelentés hitelessége könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva.