Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány - Közhasznúsági jelentés 2010.

 

Tartalom

 
 

1.    Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2.    Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása

5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7.    A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A szervezet alapadatai:

 

1. Elnevezés:                                                   „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

2. Képviselő:                                                   Stier Sándor

3. Székhely:                                                    7400 Kaposvár, Mező u. 2.

4. Levelezési cím:                                         7400 Kaposvár, Mező u. 2.

5. Adószám:                                                    18783432-1-14
6. Statisztikai számjel:                                   18783432 9499 569 14

7. Közhasznúsági fokozat:                            közhasznú szervezet

8.    Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.059/2007/2.

                                                                                     2007. április 12.

 
                     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója
 
 
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 
 
 
 
 
 
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
 
 
2
0
1
0
 
 
 
 
 
 
„ Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keltezés:
    Kaposvár, 2011. május 09.      
 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
 
 
P.H.
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 
2
0
1
0
ÉV

adatok E Ft-ban

 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
B
c
d
e
1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. – 10. sorok)
407
 
518
7
I.  KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

407
 
518
11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 
 
 
12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

407
 
518
13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

407
 
518
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
100
 
100
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
238
 
307
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 
 
 
18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

69
 
111
19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 
 
 
25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

407
 
518
 

Kaposvár, 2011. május 09.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
0
ÉV
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

171
 
128

 (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
169
 
127
3
a) alapítótól
 
 
 
4
b) központi költségvetéstől
 
 
2
5
c) helyi önkormányzattól
85
 
 
6
d) egyéb
84
 
125
7
2. Pályázati úton elnyert támogatás
 
 
 
8
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
 
 
 
9
4. Tagdíjból származó bevétel
 
 
 
10
5. Egyéb bevétel
2
 
1
11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

 
 
 
12

C. Összes bevétel (A + B)

171
 
128
13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

102
 
17

 (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14
1. Anyagjellegű ráfordítások
 
 
 
15
2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
16
3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
17
4. Egyéb ráfordítások
85
 
 
18
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
17
 
17
19
6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0
 
0

 (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21
1. Anyagjellegű ráfordítások
 
 
 
22
2. Személyi jellegű ráfordítások
 
 
 
23
3. Értékcsökkenési leírás
 
 
 
24
4. Egyéb ráfordítások
 
 
 
25
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
 
 
26
6. Rendkívüli ráfordítások
 
 
 
 
 
 
 
   Kaposvár, 2011. május 09.    
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
0
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
   F. Összes ráfordítás (D. + E.)
102
 
17
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
0
 
0
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
69
 
111
32
 Tárgyévi eredmény (I. + J.)
69
 
111
 

Tájékoztató adatok

2010. év

 
 
33

A. Személyi jellegű ráfordítások

0
34
       1. Bérköltség

0

35
              ebből: - megbízási díjak

0

36

                          - tiszteletdíjak

0

37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38
       3. Bérjárulékok

0

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

 
 
 

Kaposvár, 2011. május 09.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 
 

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány


Bevételek - Kiadások

2010. 01. 01 - 2010. 12. 31.

 
   2010. 01. 01. Nyitó
 
 

Bank

406 682,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Nyitó összesen
406 682,00 Ft
 
 
 
    Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
125 000 ,00 Ft
 
Tagdíjak
0,00 Ft
 

SZJA 1 %

1 696,00 Ft
 

Banki kamat

1 520,00 Ft
 

Alapítványi bevételek összesen

128 216,00 Ft
 
 
 
   Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Értékpapír kamat

0,00 Ft
 

Vállalkozási bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 

   Bevételek összesen

128 216,00 Ft
 
 
 
   Alapítványi kiadások
 
 
Anyagköltség
0,00 Ft
 

Hirdetés, reklám

0,00 Ft
 
Bankköltség
16 853,00 Ft
 
Segély
0,00 Ft
 

Sírgondozás, filmszerkesztés

0,00 Ft
 
Reprezentáció 
0,00 Ft
 

Késedelmi kamat

0,00 Ft
 
 
 
 
Kiadások összesen
16 853,00 Ft
 
 
 
   2010. 12. 31. Záró
 
 

Bank

518 045,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Záró összesen
518 045,00 Ft
 

Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.

 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 
 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2010. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

 
 
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2009.
2010.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0

 a.) magánszemély támogatása

 
 
 
 
 
 

 b.) egyéb támogatás

 
 
 
 
 
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 
 

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2010. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0

Elkülönített alapok

-
0
SZJA 1 %
működésre

1.696,- Ft

Megyei önkormányzatok

-
0

Települési önkormányzatok

-
0
Támogatás összesen:
-

1.696,- Ft

 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 
 

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 
Megnevezés
Előző év (2009.)

Tárgy év (2010.)

Munkabér
0
0

Egyéb személyi jellegű juttatás

0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. A 2010-es évben szervezetünk kidolgozta a következő évi sírfelújítási tervet, mellyel a már megszokott gyakorlatnak megfelelően, néhány neves személy síremléke kerül az utókor számára is még hosszan fennmaradó, méltó formába.

 
Kaposvár, 2011. május 09.
 
__________________________
Stier Sándor

a „Mementó Somogy”
Közhasznú Alapítvány
képviselője