Közhasznúsági jelentés 2007.

Tartalom
 
 
 
 

1.    Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2.    Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása

5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7.    A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A szervezet alapadatai:
 

1. Elnevezés: „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

2. Képviselő: Stier Sándor

3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

5. Adószám:18783432-1-14
6. Statisztikai számjel:18783432 9499 569 14

7. Közhasznúsági fokozat:közhasznú szervezet

8.    Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.059/2007/2.

                                                                           2007. április 12.

 

1.     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú

egyszerűsített éves beszámolója

 
 
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 
 
 
 
 
 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 
 
2
0
0
7
 
 
 
 
 
 
„ Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 
 
 
 
 
Keltezés:
Kaposvár, 2008. május 22.
 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
 
 
P.H.
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 
2
0
0
7
ÉV
adatok E Ft-ban
 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
d
e
1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
 
 
351
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

 
 
351
11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 
 
 
12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

 
 
351
13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

 
 
351
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
 
 
100
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
 
 
 
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 
 
 
18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

 
 
251
19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 
 
 
25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

 
 
351
 

Kaposvár, 2008. május 22.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
0
7
ÉV
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

 
 
260

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2
        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
 
 
260
3

           a) alapítótól

 
 
 
4

           b) központi költségvetéstől

 
 
 
5

           c) helyi önkormányzattól

 
 
 
6

           d) egyéb

 
 
260
7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 
 
 
9

        4. Tagdíjból származó bevétel

 
 
 
10

        5. Egyéb bevétel

 
 
 
11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

 
 
 
12

C. Összes bevétel (A + B)

 
 
260
13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 
 
9

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
16

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
17

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
9
19

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 
 
0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
23

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
24

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
26

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2008. május 22.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
1
8
7
8
3
4
3
2
9
4
9
9
5
6
9
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
0
7
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
   F. Összes ráfordítás (D. + E.)
 
 
9
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
 
 
0
29
 H. Adófizetési kötelezettség
 
 
0
30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

 
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
 
 
251
32
              Tárgyévi eredmény (I. + J.)
 
 
251
 
Tájékoztató adatok
2007. év
 
 
33

A. Személyi jellegű ráfordítások

0
34
       1. Bérköltség
0
35
              ebből: - megbízási díjak
0
36

                          - tiszteletdíjak

0
37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0
38
       3. Bérjárulékok
0
39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
 
 
 

Kaposvár, 2008. május 22.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 
 

A „Mementó Somogy”Közhasznú Alapítvány 2007. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 
„Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
Bevételek - Kiadások

2007. 03. 02 - 2007. 12. 31.

 
2007. 03. 02. nyitó
 
 

Bank

100 000,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Nyitó összesen

100 000,00 Ft

 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
260 000 ,00 Ft
 
Tagdíjak
0,00 Ft
 

SZJA 1 %

0,00 Ft
 

Banki kamat

178,00 Ft
 

Alapítványi bevételek összesen

260 000,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Értékpapír kamat

0,00 Ft
 

Vállalkozási bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 
   Bevételek összesen

260 178,00 Ft

 
 
 
Alapítványi kiadások
 
 
Anyagköltség
0,00 Ft
 

Hirdetés, reklám

0,00 Ft
 
Bankköltség
9 355,00 Ft
 
Segély
0,00 Ft
 

Hatósági igazgatási díjak

0,00 Ft
 
Reprezentáció 
0,00 Ft
 

Késedelmi kamat

0,00 Ft
 
Kiadások összesen

9 355,00 Ft

 
 
 
2007. 12. 31. Záró
 
 

Bank

350 823,00 Ft
 
Pénztár
0,00 Ft
 
Záró összesen

350 823,00 Ft

 

Az Alapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.

 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében 2007. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

 
 
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2006.
2007.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0

 a.) magánszemély támogatása

 
 
 
 
 
 

 b.) egyéb támogatás

 
 
 
 
 
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 
 

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2007. évben nem részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0

Elkülönített alapok

-
0
SZJA 1 %
-
0

Megyei önkormányzatok

-
0

Települési önkormányzatok

-
0
Támogatás összesen:
-
0
 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 
 

A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2007. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 
Megnevezés
Előző év (2006.)
Tárgy év (2007.)
Munkabér
0
0

Egyéb személyi jellegű juttatás

0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

A temetőkben, sírkertekben, kegyeleti parkokban a kegyeleti jogok gyakorlása során az emberi és állampolgári jogok érvényre jutásának biztosítása, a kulturális örökség megóvása és a műemlékvédelem. Az önkormányzati és egyházi temetők, sírkertek, kegyeleti parkok fenntartási és üzemeltetési tevékenységének elősegítése.

 
Kaposvár, 2008. május 22.
 
                                                                                 
__________________________
 
    Stier Sándor

    a „Mementó Somogy”
    Közhasznú Alapítvány

    képviselője