Közhasznúsági jelentés 2011.

Tartalom
 
 
 
 

1.    Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2.    Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása

5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7.    A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A szervezet alapadatai:
 

1. Elnevezés: Mártírok és Hősök Közalapítvány

2. Képviselő: Dr. Giber Vilmos

3. Székhely: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

4. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Mező u. 2.

5. Adószám: 18770533-1-14

6. Statisztikai számjel: 18770533 9499 561 14

7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

8.    Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.058/1999.

                                                                          1999. július 05.

10.    A szervezet céljának rövid leírása:

A magyar háborús hősöknek és mártíroknak méltó emlékmű, állítása a Kaposvári Hősök temploma előtti területen. A Somogy megyei katonasírok, katonatemetők és háborús emlékművek rendbetétele és folyamatos gondozása. Az ismert vagy még ismeretlen hősök, mártírok, az 1956-os szabadságharc áldozatai emlékének, valamint az áldozatok hozzátartozóinak felkutatása, a forrásanyagok feltárása és megőrzése emléktáblák, szobrok vagy különböző kiadványok révén.

 
 

1.     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú

egyszerűsített éves beszámolója

 
 
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 
 
 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 
 
2
0
1
1
 
 
 
 
Mártírok és Hősök Közalapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 
 
Keltezés:

Kaposvár, 2012. május 21.

 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
         P.H.
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 
2
0
1
1
ÉV
adatok E Ft-ban
 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
d
e
1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
492
 
559
 
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

492
 
559
 
11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 
 
 
12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

492
 
 
559
13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

492
 
559
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
350
 
350
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
219
 
142
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 
 
 
18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

- 77
 
67
19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 
 
 
25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

492
 
559
 
Kaposvár, 2012. május 21.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
1
ÉV
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

395
 
962

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 
 
 
3

           a) alapítótól

250
 
150
4

           b) központi költségvetéstől

 
 
 
5

           c) helyi önkormányzattól

140
 
140
6

           d) egyéb

5
 
670
7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 
 
 
9

        4. Tagdíjból származó bevétel

 
 
 
10

        5. Egyéb bevétel

 
 
2
11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

 
 
 
12

C. Összes bevétel (A + B)

395
 
962
13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

471
 
895

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

301
 
858
15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
6
16

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
17

          4. Egyéb ráfordítások

140
 
 
18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

30
 
31
19

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0
 
0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
23

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
24

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
26

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
 
 
 
 

Kaposvár, 2012. május 21.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
1
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
   F. Összes ráfordítás (D. + E.)
471
 
895
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
471
 
895
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
- 77
 
67
32
              Tárgyévi eredmény (I. + J.)
- 77
 
67
 
Tájékoztató adatok
2011. év
 
33

A. Személyi jellegű ráfordítások

6
34
       1. Bérköltség
5
35
              ebből: - megbízási díjak
0
36

                          - tiszteletdíjak

0
37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0
38
       3. Bérjárulékok
1
39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
 
 
 
Kaposvár, 2012. május 21.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 
Mártírok és Hősök Közalapítvány
Bevételek - Kiadások

2011. 01. 01 - 2011. 12. 31.

 
2011. 01. 01. nyitó
 
 

Bank

473 790,00 Ft
 
Pénztár
18 345,00 Ft
 
Nyitó összesen

492 135,00 Ft

 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
 960 000,00 Ft
 

SZJA 1 %

0,00 Ft
 

Banki kamat

1 896,00 Ft
 

Közalapítványi bevételek összesen

961 896,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Értékpapír kamat

0,00 Ft
 

Vállalkozási bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 
   Bevételek összesen

961 896,00 Ft

 
 
 
Közalapítványi kiadások
 
 

Virágkoszorú, emléktábla

216 000,00 Ft
 

Meghívó, tagdíj

 66 250,00 Ft
 
Bankköltség
30 770,00 Ft
 

Személyi jellegű kifizetések

5 620,00 Ft
 

Emlékplakett, Voronyezsi kutatóút

575 870,00 Ft
 
Kiadások összesen

894 510,00 Ft

 
 
 
2011. 12. 31. Záró
 
 

Bank

278 626,00 Ft
 
Pénztár
280 895,00 Ft
 
Záró összesen

559 521,00 Ft

 

A Közalapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.

 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 
 

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége körében 2011. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

 
 
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2010.
2011.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0

 a.) magánszemély támogatása

 
 
 
 
 
 

 b.) egyéb támogatás

 
0
0
 
0
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2011. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0

Elkülönített alapok

-
0
SZJA 1 %
-
0
Megyei önkormányzatok
-
0

Települési önkormányzatok

működésre,
 emléktábla avatásra

190 000,- Ft

Támogatás összesen:
-
190 000,- Ft
 
 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2011. évben nem nyújtott pénzbeli, természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 
Megnevezés

Előző év (2010.)

Tárgy év (2011.)

Munkabér
0
4 620,- Ft

Egyéb személyi jellegű juttatás

0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
4 620,- Ft

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány idén is aktívan részt vett az ünnepi megemlékezéseken: ünnepélyes koszorúzás, gyertyagyújtás, meghívók elkészítése (doni áttörés évfordulója, 1848. március 15-re való emlékezés, Hősök napja, 1956-os forradalom évfordulója, Halottak napja). 2011. év őszén szervezetünk felavatta Petróczy István repülőezredes emléktábláját a Kaposvár, Szent Imre u. 29/C. szám alatti helyszínen.

 
Kaposvár, 2012. május 21.
 

__________________________
Dr. Giber Vilmos

a Mártírok és Hősök
Közalapítvány

képviselője