Mártírok és Hősök Közalapítány - Közhasznúsági jelentés 2010.

Tartalom

 
 
 
 

1.    Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2.    Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

3.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4.    A cél szerinti juttatások kimutatása

5.    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

6.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

7.    A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 A szervezet alapadatai:
 

1. Elnevezés:                                                   Mártírok és Hősök Közalapítvány

2. Képviselő:                                                   Dr. Magyar Kálmán

3. Székhely:                                                    7400 Kaposvár, Mező u. 2.

4. Levelezési cím:                                            7400 Kaposvár, Mező u. 2.

5. Adószám:                                                    18770533-1-14
6. Statisztikai számjel:                          18770533 9499 561 14

7. Közhasznúsági fokozat:                               közhasznú szervezet

8.    Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.058/1999.

                                                                          1999. július 05.

10.    A szervezet céljának rövid leírása:

 

A magyar háborús hősöknek és mártíroknak méltó emlékmű, állítása a Kaposvári Hősök temploma előtti területen. A Somogy megyei katonasírok, katonatemetők és háborús emlékművek rendbetétele és folyamatos gondozása. Az ismert vagy még ismeretlen hősök, mártírok, az 1956-os szabadságharc áldozatai emlékének, valamint az áldozatok hozzátartozóinak felkutatása, a forrásanyagok feltárása és megőrzése emléktáblák, szobrok vagy különböző kiadványok révén.

 
 

1.     Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú

egyszerűsített éves beszámolója

 
 
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

                        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 
 
 
 
 
 
 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 
 
2
0
1
0
 
 
 
 
 
 
Mártírok és Hősök Közalapítvány
egyéb szervezet megnevezése
 
 
 
 
 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
címe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keltezés:
    Kaposvár, 2011. február 07.
 
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
         P.H.
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 
2
0
1
0
ÉV

adatok E Ft-ban

 
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
d
e
1

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

 
 
 
2
I.   IMMATERIÁLIS JAVAK
 
 
 
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 
 
 
6
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
569
 
492
7
I.   KÉSZLETEK
 
 
 
8
II. KÖVETELÉSEK
 
 
 
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
 
 
 
10

IV. PÉNZESZKÖZÖK

569
 
492
11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 
 
 
12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

569
 
492
13

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

569
 
492
14
I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
350
 
350
15
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
97
 
219
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
 
 
 
17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 
 
 
18

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

122
 
- 77
19

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 
 
 
20
E. Céltartalékok
 
 
 
21

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

 
 
 
22
I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
23
II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 
 
 
24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 
 
 
25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

569
 
492
 

Kaposvár, 2011. február 07.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
0
ÉV
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
Helyesbítése
A
b
c
D
E
1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

483
 
395

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

2

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 
 
 
3

           a) alapítótól

455
 
250
4

           b) központi költségvetéstől

 
 
 
5

           c) helyi önkormányzattól

25
 
140
6

           d) egyéb

3
 
5
7

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 
 
 
8

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 
 
 
9

        4. Tagdíjból származó bevétel

 
 
 
10

        5. Egyéb bevétel

 
 
 
11

B. Vállakozási tevékenység bevétele

 
 
 
12

C. Összes bevétel (A + B)

483
 
395
13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

361
 
471

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

14

          1. Anyagjellegű ráfordítások

83
 
301
15

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
16

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
17

          4. Egyéb ráfordítások

248
 
140
18

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

30
 
30
19

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0
 
0

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

21

          1. Anyagjellegű ráfordítások

 
 
 
22

          2. Személyi jellegű ráfordítások

 
 
 
23

          3. Értékcsökkenési leírás

 
 
 
24

          4. Egyéb ráfordítások

 
 
 
25

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 
 
 
26

          6. Rendkívüli ráfordítások

 
 
 
 
 
 
 
   Kaposvár, 2011. február 07.
 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 
1
8
7
7
0
5
3
3
9
4
9
9
5
6
1
1
4

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

Mártírok és Hősök Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe:

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2
0
1
0
ÉV
 
 
adatok E Ft-ban
sor
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek(ek)
Tárgyév
szám
helyesbítése
A
b
c
D
E
27
   F. Összes ráfordítás (D. + E.)
361
 
471
28
 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
361
 
471
29
 H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30

   I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)

0
 
0
31
 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
122
 
- 77
32
              Tárgyévi eredmény (I. + J.)
122
 
- 77
 

Tájékoztató adatok

2010. év

 
33

A. Személyi jellegű ráfordítások

0
34
       1. Bérköltség

0

35
              ebből: - megbízási díjak

0

36

                          - tiszteletdíjak

0

37

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38
       3. Bérjárulékok

0

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0
40
Ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás

0

 
 
 

Kaposvár, 2011. február 07.

 
 
 
 
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 
Mártírok és Hősök Közalapítvány
              Bevételek - Kiadások

2010. 01. 01 - 2010. 12. 31.

 
2010. 01. 01. nyitó
 
 

Bank

548 572,00 Ft
 
Pénztár
20 345,00 Ft
 
Nyitó összesen

568 917,00 Ft

 
 
 
Közhasznú bevételek
 
 
Támogatások
 390 000,00 Ft
 

SZJA 1 %

2 088,00 Ft
 

Banki kamat

2 480,00 Ft
 

Közalapítványi bevételek összesen

394 568,00 Ft
 
 
 
Vállalkozási bevételek
 
 
Hirdetés
0,00 Ft
 

Banki kamat

0,00 Ft
 

Értékpapír kamat

0,00 Ft
 

Vállalkozási bevételek összesen

0,00 Ft
 
 
 
   Bevételek összesen

394 568,00 Ft

 
 
 
Közalapítványi kiadások
 
 

Virágkoszorú, emléktábla

300 970,00 Ft
 

Meghívó, tagdíj

 40 000,00 Ft
 
Bankköltség
30 380,00 Ft
 

Sírfelújítási munkák (sírjelek)

100 000,00 Ft
 
Kiadások összesen

471 350,00 Ft

 
 
 
2010. 12. 31. Záró
 
 

Bank

473 790,00 Ft
 
Pénztár
18 345,00 Ft
 
Záró összesen

492 135,00 Ft

 

A Közalapítványnak a vámhatóságnál, az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, a magán-nyugdíjpénztárnál, valamint egyéb szervezeteknél köztartozása nincsen.

 
 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
 
 
 

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége körében 2010. évben pénzbeli támogatást nem nyújtott.

 
 
Juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
 
2009.
2010.
+
-
+
-
Pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0

 a.) magánszemély támogatása

 
 
 
 
 
 

 b.) egyéb támogatás

 
0
0
 
0
 
Nem pénzbeli támogatás
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
 
 
 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2010. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 
Támogatás megnevezése
Támogatás célja
Támogatás összege
Minisztériumok
-
0

Elkülönített alapok

-
0
SZJA 1 %
működésre

2 088,- Ft

Megyei önkormányzatok

működésre

100 000,- Ft

Települési önkormányzatok

működésre

190 000,- Ft

Támogatás összesen:
-
292 088,- Ft
 
 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 
 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány 2010. évben nem nyújtott pénzbeli, természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 
Megnevezés

Előző év (2009.)

Tárgy év (2010.)

Munkabér
0
0

Egyéb személyi jellegű juttatás

0
0
Támogatás
0
0
Összesen:
0
0
 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

A Mártírok és Hősök Közalapítvány idén is aktívan részt vett az ünnepi megemlékezéseken: ünnepélyes koszorúzás, gyertyagyújtás, meghívók elkészítése (doni áttörés évfordulója, 1848. március 15-re való emlékezés, Hősök napja, 1956-os forradalom évfordulója, Halottak napja). 2010. év tavaszán szervezetünk felavatta Simon László vezérkari őrnagy, az I. huszárhadosztály vezérkari főnöke emléktábláját a Kaposvár, Dózsa György u. 19. szám alatti helyszínen.

 
 
Kaposvár, 2011. február 07.
 

                                                                                  __________________________
                                                                                           Dr. Giber Vilmos
                                                                                     a Mártírok és Hősök
                                                                                            Közalapítvány
                                                                                             képviselője