<<< Vörs

Zákány

Zala >>>

Zákány település híres személyei

Griner Károly

Zákány település sírversei

Ki mondja meg neked, hogy reggel van?

Áh ki fog téged megint felkelteni?

Sirat szülöd és mondja: Kelj fiam!

Kelj föl, szerelmem szép gyermekem

Mind hasztalan te meg nem hallod őt

Aludni fogsz és nem lesznek álmaid

Aludni fogsz és nem lesz több reggeled

 

Ki tört le óh szép virágszál

Jegyesed a hideg halál

Vándor társ az én halálom

Nem egyéb mint egy szép álom

Életet nyertem a halálon

Jegyesemet a menybe várom

 

Nyugszik a csendes temetőben

Szemét lezárta a halál

 

Magasztalja lelkem az Urat

És örvendezzen én megváltó Istenben

 

Te voltál a szemünk fénye csillaga

Jézuskának kicsi kis angyala.

 

Rövid időn vége lévén sok időt töltött be

Mert kedves volt istennek az õ lelke

Azért sietett őt kivinni a gonoszok közül.

Béla K.

 

Tudom az én Megváltóm él és az

Utolsó napon a földből föltámadok

És az én testemben látom meg istenemet.

              Jak. 12.25.

 

Hiszem, hogy meglátom az Úr javát az

élõk jobbján.                 Zsolt 26.13.

 

Csak annyi az élet,

mint futó felhőnek árnya a folyón

Sok szenvedés után megnyugszik a sírban

Akik szerettünk nem felednek soha

 

Hirtelen halálod megtörte szívünket, azóta nincs

Örömünk nélküled

Ha majd kiszárad egykor érted síró szemünk

Hozzád jövünk gyermekünk s

melletted megpihenünk.

Te élni szerettél volna, tele voltál tervekkel és

jött a barátod, aki elvitt örökre

Emléked örökké él bánatos szüleid lelkében.

 

Egy tragikus pillanat ölte meg szívedet

Amely nem ismert mást csak a szeretetet

Térkép