<<< Szenyér

Szilvásszentmárton

Szőcsénypuszta >>>

Szilvásszentmárton település híres személyei

Vida Dániel

Szilvásszentmárton település sírversei

Itt hagytak elmentek

Nem is jönnek vissza

Hulló könnyeinket

Sírjuk halma issza

Ha majd kiszárad egykor

Értetek síró szemünk

Hozzátok jövünk fiaink

S mellettetek pihenünk.

 

Elvitt engem is a háború viharja

Messze a hazámtól idegen határra

Elhullott a vérem édes hazám érted

Hitves és szülőm, ne hullasd a könnyed

Messze távol kéklő Olasz hegyek alatt

Szövöm az örök szépséges álmotok

Mert a hazáért halni, dicső szent áldozat

Vitéz harcos ez a Te jutalmad

 

Elszólított engem a háború vihara

Bús idők népeket őrlő zivatarja

Elvitt messze földre, itt leltem halálom

Távoli vidéken idegen hazában

Itt hagytatok minket mérhetetlen bura

De biztat a remény, találkozunk újra

 

Itt hagytál bennünket

mérhetetlen búra

De biztat a remény

találkozunk újra.

Addig is vigyázz ránk

őrködő szemeddel

Igazgassad dolgunk

jóságos kezeddel.

 

Földi életem mulandóság hazája

Csak 24 évet éltem birodalmában

Óh Istenem miért is születtem

Ha ily korán a sírba lettem.

Kedves jó szüleim fájdalmára

Testvérem, öcsém bánatára

De azért emlékem maradjon köztetek.

Ha ilyen korán kellett is elválnom tőletek.

Hozzatok síromra egy-két szál virágot

Találkozni fogunk majd Isten hozzátok.

 

Istenem, Istenem miért is születtem

Ha 25 évesen már élni megszűntem

Egy gyilkos ember elvette életem

Amelyért a mennyben jutalmát elnyerem.

 

Szeretteimért leltem halálom

Védelmeztelek téged édes lányom

Pihenek - e sírban örökre csendesen

Míg feltámadáskor drága családom

Boldogan újra megtalálom

Feltámadunk majd Krisztus szavára

Kik egymást szerettük újra megtalálva.

 

Angyali jóságodat, hűségedet

földi salaktól ment lelkedet feledni nem tudja.

Tiszta emlékedet az édes viszontlátás

reményében kegyelettel őrzi

gyászoló özvegyed és gyermekeid

rokonságod és volt egyházad

Térkép