<<< Rinyakovácsi

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak >>>

Rinyaszentkirály település sírversei

"Istenben vetett hit ragyogjon sírod

sötét éjszakája

Virrasszon koporsód hosszas álma felett"

 

"Elválni kedveseinktől fájdalmas és nehéz,

de szívem a

Szent reménnyel a jövendőbe néz.

Jézus én bizodalmam hiszem, hogy egy napon

Szeretteimet a mennyben újra megláthatom"

 

Ebben a reménységben gyászolták 1945-ben

hősi halált halt drága fiunkat Borbás Istvánt

Térkép