<<< Csurgó

Csurgónagymarton

Darány >>>

Csurgónagymarton település híres személyei

Dávid János Paál István

Csurgónagymarton település sírversei

Kedvesem szeretete haza hozott engem

Kis szülő falumban, hogy itt pihenhessek

Szerető özvegye és kicsiny árvája

Itt a sírkertben őtet megtalálja

Szívünk vérzik, a szívünk fáj

Hogy Te minket itt hagytál

Özvegye, árvája sírva borulva

Mondja ezt: Hős Apám

 

Nemzetünk virága,

Neje és leánya reménysége,

Véres csaták után

Nyugalomra tére.

Legyen álma édes

A honi szent földben,

Lelke gyönyörködjék

A fényes jövőben.

Őrizze sírva útját

A jóknak áldása,

A magyar dicsőség

Örök ragyogása.

 

Életünk ellobban, miként a gyertyaláng,

A szívünk végsőt dobban, és éj borul reánk.

Szerettél mind fiú

Szerettél mind testvér

Szerető körünkből korán elköltöztél

Helyedet szívünkben nem pótolja senki

Nem fogunk kedvesünk sohasem feledni.

 

Megharcoltad földi pályád kedves hitvesem

Te itt hagytál engem

Nem ismersz bánatot mi emészti szívemet

Nem felejtlek Téged sírva siratlak

Míg élek

Az özvegyi szeretet őrködjön feletted

 

Akár élünk akár meghalunk

Mindenkor az Úré vagyunk

...Istenem, mindig feléd,

Fájdalmak útjain mindig feléd...

 

Az úr énnékem Őriző pásztorom

 

Egyedüli reményem Ó Isten csak te vagy!

Térkép