<<< Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál >>>

Porrogszentkirály település híres személyei

Ballier István Balogh István
Lágler Béla Renner Endre

Porrogszentkirály település sírversei

"Egyetlen reményem ide vágyom én

Fiam mellett megpihenni

Krisztus kebelén"

 

Az ég Urának angyal kellett

És titeket hívott angyalul

Zokogva kérdjük hantjaitok mellett

Ó mit hagytatok vigaszul

Bár tova röppent szárnyas lelketek

Emléke drága élteteknek

Miénk maradt-ez vigaszunk

Amíg ott fent találkozunk.

 

"Szerettél bennünket drága kicsi gyermek

Halálod szívünkben vérző sebet ejtett

Szívünkben helyedet nem pótolja senki

Nem fogunk kicsi angyalunk soha elfeledni"

 

"Szerettél mint fiú szerettél mint testvér

Szerető körünkből korán elköltöztél

Helyedet szívünkben nem pótolja senki

Nem fogunk fiunk soha elfeledni"

 

Emléked szívünkben írva van a gyász betűivel

Édes drága angyalom soha-soha nem felejtünk el.

Érted addig imádkozunk, míg odafönt találkozunk

Férjed, testvéred, gyermekeid.

 

Elvitted a fényt a napot

Boldogságot ragyogást

Szívünkben megmaradt a sok kedves emlék

És a mérhetetlen szomorúság.

 

Csak nevetek van kőbe vésve

Kedves emléketek őrzi szívûnk

Hálánk jele legyen sírotokra hulló könnyeink.

 

Itt születtünk, itt nevelkedtünk

Itt domboruljon a sir is felettünk.

Térkép