<<< Patalom

Patca

Patosfa >>>

Patca település sírversei

Földi éltem mulandóság hazája csak

9 évet éltem a birodalmában

Csak 9 tavasz mosolygott le reám

Már is a szemfedél borult reám

Hiába jött a szép tavasz s a kikelet

Ifjúságom csak egy csalfa álom lett

Óh Istenem miért is születtem

Ha ily hamar lefojt az életem.

Nem a bimbónak fáj ha válik az ágától

Azon marad a seb, ki válik a párjától meg a jó fiától.

Nekünk nem fáj többé a földi szenvedés

Ti gyászoltok értünk édes jó anyám

sógorom és néném

Mert a kis Jánostok meg a jó édes

apátok ide vannak temetve

Ugye kedveseim nem leszünk felejtve

Hoztok majd virágot tavasszal sírunkra

Minden lépéstek az Isten megáldja

Sok szép tettünk, jó hírnevünk marad fenn emlékbe.

Találkozunk édesanyám majd fenn az egekben.

 

Jeltelen sírban nyugszik.

Meg volt a boldogsághoz minden

Amit emberi szív csak kívánhat

Földi kincs, gyermek hűséges hitves

Legszebb ajándéki e világnak

Szerettél volna élni köztünk

De, elhurcoltak, s áldott boldogság helyett

Jogtalan szenvedés, vágyak lázálmai

S gyötrelmes halál lett nem várt osztályrészed.

Tömegsírba helyezték kékült testedet

S a szülőföldnek maradt fájó emléked

Ki nem bántott senkit az élet megveré

Szomorú halálát gyászolják örökké.

 

Itt nyugszik Istenben boldogult

hősi halál halt

               FAZEKAS JÓZSEF

honvéd élt 25 évet, meghalt: 1944. okt. 28.

Sóhaj száll utánad, könnyünk könnyet éri,

Fájdalmas szívünket nehéz bánat tépi,

Mert itt hagytál minket, mint virág az ágat,

Szülőt, hitvest kicsi lánykádat.

Te aki hős voltál, küzdtél sok csatában

Határokon túl, meg itt - e szent hazában.

Hiába osztotta fegyvered a halált,

Egy golyó Téged is halálosan talált,

Idegen vidéken hősi temetőben

Hantolták el tested csak egy esztendőre

De hogy megnyugodjon felzaklatott lelkünk

Forró szeretettel koporsóba tettünk.

Visszahoztunk, hogy az itthoni sir álma

Ringasson el Téged édes álmodásba.

Idejövünk Hozzád és az vigasztalásunk

Hogy a halál után újra viszontlátunk.

 

Szüleidet, kicsiny faludat sosem tudtad elhagyni.

Szülőföldedben kívántad aludni

Örök álmodat.

Én is melletted szeretnék nyugodni.

Odalent már nem fáj semmi.

                                        Feleséged

Térkép