<<< Csombárd

Csököly

Csömend >>>

Csököly település híres személyei

Bosznai Sándor Csökölyi kép
Györkös Károly Dr. Kõszegi Iván
Dr. Király István Komjáthy Kristóf
Mezei Pál Dr. Molnár Lajos
Nagy Sándor Neiszidler Ujlaki József
Szabó Gergely Dr. Szalóki Lászlóné Dr. Csicskár Erzsébet
Szigli Ignácz

Csököly település sírversei

Óh az idő gyorsan száll felettünk

Eltemettük akiket szerettünk

Nem találjuk többé örömünket

Észrevétlen túléljük szívünket.

 

Kevés volt az angyal ott fent

Érte jöttek társai

Szebbé tenni és örökké, gyermek álma játékit.

Szüleimnek egyetlen gyermeke voltam

Mint a kinyílt rózsa hamar földre hulltam

Vőlegény koromba jött a halál értem

Jézusomnál vagyok örök mennyegzőben

 

Hogy higyjem el, hogy benyelte a mélység

szelíd szíved szapora lüktetését.

 

Hazajöttem elbúcsúzni

Kaposvárra mentem meghalni

Hazám védelmében leltem halálomat

Szülőföldemben aluszom álmomat

Szüleim szerelme hazahozott engem

Ahol még a hant is sokkal könnyebb nékem.

Ne sírjatok értem jobb hazába tértem.

 

Ha megállsz - e sírhalom mellett

Gondolj a szép éltemre

El ne felejtsd, hogy ezen hely

Drága hantokat takar el.

Itt a hitves szép reményét

Szerető jó anya gyermekét

Két kis árva édesatyját

Helyettük a sír ölel át.

 

Óh istenem miért is születtem

Ha ily hamar lefolyt az életem

Nekem nem fáj többé a földi szenvedés

Ez volt felettem az isteni végzés

Legdrágább kincsetek itt van eltemetve

Ugye jó szüleim nem leszek felejtve

Hozzatok virágot fiatok sírjára

Szülői jóságtok az isten megáldja

Szeretett testvérem neked is kívánok

Hosszú életet és sok boldogságot

Búcsút köszönetet mondok mindenkinek

Akik életemben szerettetek engemet

Isten már veletek, én a mennybe zengem

Dicsértessék Jézus mindörökké.

               Ámen

 

Az Úr adjon hűséges fáradozása után

égbeszállt lelkének örök nyugalmat

 

Itt hagytam kiket szerettem, sir lezárta testem.

Ez volt felettem a végzés, az isteni gondviselés.

Szomorú fűz hervadt bimbója

Ráborul a sírhalomra

Kismadárka zeng az ágon

Temetőbe sírba vágyom

Édes lesz ott megpihenni

Odalenn már nem fáj semmi

 

Idelent már nem fáj semmi

Milyen jó itt megpihenni

Kihűlt szívünk jéggé fagyott

Nyugtot ezen sírbolt adott.

 

Földi éltem hová lettél,

Örök semmiségbe mentél.

Atyám értem mindent tettél,

De rajtam nem segíthettél.

Ez volt felettem a végzés,

Az isteni gondviselés.

 

Az én nagy betegségem fölött

Mégis a halál győzött

Életemnek delén

A földben pihenek én.

Előtted örök fény

Utánnad gyász, bánat

Bánatos özvegyednek

Sűrű könnye árad

Leányod szívében őrzi emlékedet

Aki olyan nagyon szeretett tégedet.

 

Éltem legszebb idején

A páros élet kezdetén

Betették testemet a sírba

Itt hagytam kisfiamat zokogva

Isten veletek kis árváim

Jó párom édes anyám

Kik értem mindent megtettetek

De rajtam nem segíthettetek.

 

Éltem áldoztam a hazámra

Szüleim szerelme haza hozott engem

Ahol még a hant is sokkal könnyebb nékem

Atyám, anyám könnye áztatja síromat

Mert így találják meg az én sírhalmomat.

Hazáért meghalni dicső szent áldozat

Megadja Isten méltó babéromat.

 

Én is voltam mint ti vagytok

Ti is lesztek mint én vagyok.

Az én nagy betegségemen

Mégis a halál győzött

Életemnek delén a földbe pihenek én.

 

Előtted az örök fény, utánad a gyász a bánat

Búsongó özvegyednek sűrű könnye árad

Sírva siratlak amíg élek

Téged soha nem feledlek.

 

Hosszú éltetek után haláltok nem örök elmúlás

Fájón őrzöm drága emléketeket

Hittel hiszem lesz még feltámadás.

Térkép